122459

Krāslavas novada sportisti mācību un treniņu procesā izmantos inovatīvas metodes
27.10.2017


Ar mērķi ieviest inovācijas treniņu un mācību procesā biedrība “Basketbola klubs “Krāslava”” izstrādāja projekta iesniegumu finansējuma saņemšanai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA). Projekta iesniegums izvērtēšanai tika iesniegts Biedrībā “Krāslavas rajona partnerība”, vēlāk no Lauku atbalsta dienesta saņemot arī gala lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu.

Kopējās projekta “Inovāciju ieviešana sporta treniņu un mācību procesa pilnveidošanai Krāslavas novadā” attiecināmās izmaksas sastāda EUR 9 967.57 ELFLA finansējums ir EUR 8 970.81 (90%), Krāslavas novada pašvaldības līdzfinansējums – EUR 996.76 (10%).

Projekta ietvaros ir izgatavota konstrukcija basketbola metieniem un Krāslavas Varavīksnes vidusskolas sporta zālē ir uzstādīts interaktīvā risinājuma komplekts.

Konstrukcija ļaus netraucēti trenēt metienus vienlaicīgi 2-3 cilvēkiem no viena punkta.  Izmesta bumba precīzā vai neprecīzā metiena rezultātā tiks nogādāta atpakaļ pie metējiem. Tādā veidā tiks ietaupīts treniņprocesa laiks, bet konstrukcijas parametri spēlētājos attīstīs pareizu bumbas izmešanas trajektoriju. Konstrukcija ļauj izpildīt metienus gan no 3 punktu un sodu metienu līnijas, gan arī no soda laukuma, pārvietojot konstrukciju.

Interaktīvais risinājumu komplekts sastāv no divām videokamerām, kas tiks novietotas sporta zāles pretējās pusēs pa diagonāli, komutatora, ieraksta iekārtas, interaktīvā projektora, rādāmās virsmas un nepieciešamiem aizsargelementiem. 

Šis komplekts ļaus veikt notiekošo spēļu, sacensību un citu pasākumu ierakstu, to saglabāšanu. Vēlāk tas ļaus veikt spēļu analīzi, norādot uz pieļautām kļūdām, analizēt pretinieku stiprās un vājās puses utt. Ar projektora palīdzību būs iespējams pārraidīt iepriekš aizvadītās spēles, videomateriālus no interneta resursiem. Uz rādāmās virsmas ir iespējams zīmēt, vēlāk dzēst saturu. 

Īpašu paldies Biedrība izsaka SIA “GSK” par konstrukcijas izgatavošanu, SIA “IVIKS”  par interaktīvā komplekta ierīkošanu, biedrībai “Krāslavas rajona partnerība” par iespēju piedalīties projektu konkursā un saņemt finansējumu projekta realizācijai, Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldei par palīdzību projekta īstenošanā, Krāslavas novada domei par piešķirto līdzfinansējumu, kā arī Krāslavas novada iedzīvotājiem, kas atbalstīja Biedrības projekta ideju!

Biedrība “Basketbola klubs “Krāslava””

 
      Atpakaļ