122462

LEADER projektu konkursa 4. kārtas rezultāti
09.11.2017


Laikā no 2017. gada 18. septembra līdz 18. oktobrim Krāslavas rajona partnerība bija izsludinājusi LEADER projektu konkursa 4. kārtu aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, kas paredz iespējas izveidot jaunu un sakārtot esošu publisko infrastruktūru, atjaunot kultūras objektus, kā arī dažādot sabiedriskās aktivitātes vietējiem iedzīvotājiem.

Konkursam tika iesniegti 20 sabiedriskā labuma projekti -, kas atbilst vietējās attīstības stratēģijai un pasākuma nosacījumiem. 

Biedrības „Krāslavas rajona partnerība” izveidota vērtēšanas komisija ir veikusi projektu izvērtēšanu. Projektus vērtēja uzņēmējdarbības, pašvaldību un nevalstiskā sektora pārstāvji. Katram projektu iesniegumam Krāslavas rajona partnerības projektu vērtēšanas komisija piešķīra un biedrības padomes lēmējinstitūcija apstiprināja noteiktu punktu skaitu. 

Šīs kārtas projektu konkurss attiecās uz biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam sabiedriskā labuma projektu rīcībās:

2.1.“Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”.

Pieejamais finansējums – 81 149,01 EUR. Saņemti 6 projekti.

Projektu saraksts pēc konkursā iegūto punktu skaita ŠEIT 

2.2.“Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.

Pieejamais finansējums 100 000 EUR. Saņemti 14 projekti.

Projektu saraksts pēc konkursā iegūto punktu skaita ŠEIT 

Visu projektu iesniegtās kopējās izmaksas būtiski pārsniedza konkursa izsludināto finansējumu. 

Visi projekti šobrīd nodoti Lauku atbalsta dienestam, kas līdz 2018. gada martam pieņems gala lēmumu par publiskā finansējuma piešķiršanu.

Biedrība "Krāslavas rajona partnerība" pateicas visiem projektu pretendentiem par aktīvu dalību un sadarbību konkursā. Veiksmi atbalstīto projektu īstenošanā!

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, projektu iesniegšanas noteikumiem un aktualitātēm aicinām iepazīties Krāslavas rajona partnerības mājaslapā vai zvanot pa tālruni 25608232 (Zane Ločmele), kā arī nākot uz konsultācijām Skolas ielā 7, Krāslavā.

Sekojiet līdzi informācijai par nākamo konkursu izsludināšanas periodu 2018. gada sākumā.

 
      Atpakaļ