122506

Dalība konferencē "LEADER RELOAED"
01.10.2018


2018. gada 26. - 28. septembrī  biedrības “Krāslavas rajona partnerība” pārstāves Zane Ločmele un Ināra Dzalbe kopā ar citu vietējo rīcības grupu (VRG), Latvijas Lauku foruma (LLF) un Zemkopības ministrijas (ZM) pārstāvjiem piedalījās Eiropas LEADER asociācijas organizētajā starptautiskajā konferencē “LEADER RELOADED The ELARD conference on the heartbeat of the LEADER community”, kuras laikā tika apspriesti LEADER pieejas īstenošanas rezultāti, secinājumi un nākotnes redzējums.

  • Konferences pirmā diena tika veltīta pieredzes apmaiņas braucieniem. Dalībnieki varēja iepazīties ar vairākiem uzņēmējdarbības  un sabiedriskā labuma projektiem, LEADER finansējuma apguves tendencēm. Konferences dalībnieki dalījās divās grupās un apskatīja noteiktus projektus. 

Restorāna Dona Laura izveide un iekārtošana un  5 jaunu darba vietu radīšana. Restorāna galvenā iezīme ir tā, ka tas piedāvā tikai vietējos vīnus un izstrādājis īpašu pieeju darba laika piedāvājumam, tas nesakrīt ar vairākumu restorānu darba laiku, tā padarot šo vietu pievilcīgu klientiem. Savukārt, viesu nama Evora Inn Chiado Design, kas LEADER projekta ietvaros veica iekštelpu pārbūvi, jaunu jumta istabu ar balkonu izveidi,  šarms ir atrašanās vecpilsētas centrā un pievilcīgo dizaina interjeru.

Fantastisks ieskats bija Aldeia da Terra - māla skulptūru dārzā. To apsaimnieko biedrība, kas izgatavo māla skulptūras pēc portugāļu tradicionālās metodes, organizē darbnīcas bērniem, darbu izstādes. Biedrība pēc pasūtījuma no māla  izgatavo arī cilvēku portretus - nelielas figūriņas. Šie darbi esot pieprasīti, klientu loks plašs – nevien  Portugāle, bet arī citas valstis.

Iepazināmies ar fonda Fundação Eugénio de Almeida darbību, ar LEADER atbalstu ir izveidots kultūrvēstures mantojuma objektu katalogu, VRG “Monte” teritorijā esošo reliģisko organizāciju rīcībā esošās senlietas, tādējādi nodrošinot informācijas pieejamību un veicinot kultūras mantojuma saglabāšanu.

Noslēgumā devāmies uz uzņēmumu Be Aromatic, kurā saimnieko laulāts pāris, agronoms un dizainere. Uzņēmums 3 ha platībā audzē garšaugus un košumaugus. Tos pārdod svaigā vai žāvētā veidā delikatešu veikaliņiem un restorāniem. Tirdzniecībai uzņēmums ir izveidojis savu zīmolu un dažādus iepakojumus. 

  • Konferences otrajā dienā tika izskatītas tēmas par sociālajiem un vides izaicinājumiem lauku telpā, uz iedzīvotājiem fokusētu pieeju, viedo ciemu attīstības iespējām, uz rezultātiem balstītu stratēģiju izstrādi un citiem jautājumiem, kā arī meklēti sadarbības partneri. Diskusijās tika ietverta jaunā darbības pieeja, ko pārsvarā nosaka pirms 1,5 gada izskanējušais viedo ciematu koncepts. Diskutēts tika par demogrāfisko izmaiņu sekām, liekot galveno uzsvaru  uz to, kas būtu jāmaina un jādara, lai nodrošinātu jauniešu uzturēšanos lauku apvidos vai pārcelšanos uz lauku teritoriju (saskaņā ar OECD datiem, lielākā daļa valstu saskaras ar līdzīgām problēmām – iedzīvotāji strauji noveco un to skaits samazinās, jo īpaši attālās lauku teritorijās), kā LEADER / CLLD un VRG var palīdzēt šo problēmu risināšanā. Tika diskutēts, kā pareizi un jēgpilni izmantot LEADER metodi un finansējumu. Jaunajā plānošanas periodā vairāk būs jādomā par integrācijas jautājumiem, sadarbību, papildu pievienoto vērtību, viedajiem ciemiem, kā jaunu motivācijas rīku, inovācijām, klimata pārmaiņām (arī laukos), par VRG darbības stiprināšanu un papildu finanšu avotiem.

Starptautiskās sadarbības platformā ikviens varēja iepazīt un izvērtēt citu valstu sadarbības piedāvājumus un dibināt kontaktus ar citu valstu vietējām rīcības grupām sadarbības projektu īstenošanai.

Konference noslēdzās ar referentu prezentācijām par mini plenēros izdiskutēttajiem jautājumiem un risinājumu aspektiem.

Konferences fotogalerija un video 

Papildus informācija:

Zane Ločmele

administratīvā vadītāja

Krāslavas rajona partnerība 

 

      Atpakaļ