122476

Jauni mākslinieciskie tērpi un lielās lelles kultūras pasākumu dažādošanai
26.04.2018


Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu  īstenots  projekts "Māksliniecisko ansambļu tērpu izgatavošana"(17-03-AL33-A019.2202-000014).

Projekta rezultātā Grāveru deju kolektīvam un senioru kolektīvam sašūti jauni oriģināli skatuves tērpi, kā arī iegādāti trīs lielformāta leļļu auduma kostīmi. 

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu kultūras un citu saistītu pakalpojumu piedāvājumam.

Projekta īstenotāji  uzsver, ka iegādājoties skatuves tērpus, ir uzlabots Grāveru pagasta vokālā ansambļa “Gr-Avoti” un deju kolektīva “LīDejas” vizuālais tēls. Jaunie tērpi veicina lielāku interesi piedalīties kolektīvu darbībā, uzlabo priekšnesumu kvalitāti, daudzveidību un lauku iedzīvotāju prasmju pilnveidošanos, kā arī  kultūras pasākumu piedāvājumu Aglonas novadā.

Kopējās projekta izmaksas 7000,00 EUR, tajā skaitā ELFLA publiskais finansējums – 6.300 EUR

Biedrība „Mēs Grāveriem” pateicas Aglonas novada domei par līdzfinansējumu projektā, biedrībai “Krāslavas rajona partnerība” par finanšu piesaistes iespēju un līdzdalību projekta uzrakstīšanā.

Informāciju iesniedza:

Ivita Platonova 

projekta vadītāja 

Informāciju sagatavoja:

Zane Ločmele

Krāslavas rajona partnerība

administratīvā vadītāja 

 
      Atpakaļ