122570

Seminārs "Rīcības tūrisma produktu attīstībai un pilnveidei"
05.10.2020


Turpinot semināru ciklu Latgales uzņēmējiem, ir iespēja apgūt jaunas zināšanas par finanšu jautājumiem: ieņēmumu un izdevumu plānošana un investīciju piesaistes izvērtēšana.

Jums ir iespēja izvēlēties, kurā dienā un vietā vēlaties piedalīties seminārā. 

12. oktobrī tas notiks Ludzas rajona partnerības teritorijā, savukārt 13. oktobrī  Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības „Kaimiņi" teritorijā. 

Semināra "Rīcības tūrisma produktu attīstībai un pilnveidei. Finanšu jautājumi: ieņēmumu un izdevumu plānošana, lēmuma par investīcijām izvērtēšana" DARBA KĀRTĪBA 

Semināri tiek organizēti projekta “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” ietvaros. 

Mērķauditorija: Latgales reģiona  uzņēmēji, tajā skaitā tie, kas sniedz vai plāno sniegt tūrisma pakalpojumus, uzņemt interesentus savā uzņēmumā vai saimniecībā, iepazīstināt ar ražošanas procesu vai pakalpojumu, piedāvāt radošās darbnīcas, citus uzņēmējdarbības dažādošanas rīkus.

Izmantojiet iespējas iegūt gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas savas uzņēmējdarbības attīstīšanai!

Pieteikuma anketa ŠEIT

Pieteikšanās elektroniski obligāta.      Atpakaļ