122619

Noslēgusies sabiedriskā apspriešana
17.08.2021


Šī gada 17. augustā noslēdzas "Latgales uzņēmējdarbības attīstības stratēģijas "Tūrisma pakalpojumu veidošana uzņēmumos" 2021-2027.gadam" sabiedriskā apspriešana.

 

24. augustā tiek organizēts seminārs ar mērķi iepazīstināt dalībniekus ar sabiedriskās apspriešanas rezultātā saņemtajiem priekšlikumiem.

Semināram aicināti pieteikties: uzņēmēji, TIC, tūrisma, attīstības, uzņēmējdarbības plānošanas speciālisti, topošie uzņēmēji un citi interesenti.

Semināru vadīs: Vidzemes Augstskolas tūrisma ekspertes Iveta Druva-Druvaskalne un Agita Līviņa.

Semināram var pieteikties šeit 

Iepazīties ar stratēģijas 3. redakciju var šeit

Semināra darba kārtība šeit

Stratēģija tiek izstrādāta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" īstenotā projekta Nr. 19-00-A019.332-000007 “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” ietvaros (Semināru cikls III).

 
      Atpakaļ