122620

Pagarināts sabiedriskās apspriešanas terimiņš
25.08.2021


24. augustā notika seminārs "Sabiedriskā apspriešana Latgales uzņēmējdarbības attīstības stratēģijai Tūrisma pakalpojumu veidošanai uzņēmumos 2021-2027", kura ietvaros tika nolemts pagarināt sabiedriskās apspriešanas termiņu līdz 31. augustam. 

Stratēģija tiek izstrādāta Vidzemes Augstskolas tūrisma ekspertes Iveta Druva-Druvaskalne un Agita Līviņa uzraudzībā.

Ar stratēģijas 3. redakciju var iepazīties šeit 

Priekšlikumu veidlapu var lejupielādēt saitē: Veidlapa priekšlikumiem 

 

Aicinām aktīvi iesaistīties, lasīt un vērtēt sagatavoto strātēģijas variantu, kā arī izteikt priekšlikumus, aizpildot priekšlikumu veidlapu līdz 30.08.2021. un nosūtīt uz e-pastu: hespi@va.lv

 

Stratēģija tiek izstrādāta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" īstenotā projekta Nr. 19-00-A019.332-000007 “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” ietvaros (Semināru cikls III).

 

 
      Atpakaļ