122629

Aprīkojuma iegāde brīvdabas pasākumu īstenošanai Krāslavas novadā
27.10.2021


Ir noslēgusies biedrības „SKOLA AR NĀKOTNI” 2020. gadā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER pieejas atbalstītā projekta „Aprīkojuma iegāde brīvdabas pasākumu īstenošanai Krāslavas novadā” (projekta Nr.20-03-AL33-A019.2202-000002) 2. kārta.

Iegādātais aprīkojums īpaši pieprasīts bija laikā, kad COVID 19 pandēmijas ietekmē biedrību organizētos pasākumus tika rekomendēts rīkot ārā. Krāslavas novadā rīkotajās nometnēs dalībniekiem bija ērti  šīs vasaras tik karstajā saulē un nebija jāmirkst lietū, jo varēja izmantot dažādu izmēru teltis. Gan nometnēs, gan izlaidumu rīkošanai noderēja galdi un krēsli. Rudenī un pavasarī aprīkojums tika izmantots mācību stundu vadīšanai ārpus skolas telpām. 

Akustiskā sistēma tika izmantota, lai organizētu jautru diskotēku diennakts nometnē “Drošāk. Augstāk. Veselīgāk."

Ceram, ka arī turpmāk Krāslavas novada iedzīvotāji aktīvi izmantos projekta ietvaros iegādāto aprīkojumu. Biedrībā ir pieejamas dažādu izmēru teltis, galdi, soli, krēsli, kā arī akustiskā sistēma (telefons saziņai 28303638).

Projekts tika īstenots biedrības „Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas 2014. - 2020. gadam LEADER konkursa aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2.2. rīcībā „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.

Projekta attiecināmās izmaksas: ELFLA finansējums – 6239,00 (90 % atbalsta intensitāte no attiecināmām izmaksām) un Krāslavas novada pašvaldības līdzfinansējums – 623,90 EUR.

Informāciju sagatavoja biedrība „SKOLA AR NĀKOTNI”

 
      Atpakaļ