122112

Lielāks finansējums projektiem programmā „Kopā ar ģimeni un skolu”
Apskatīt komentārus (0)


31.05.2011


   Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda Padome un SEB banka maijā apstiprināja programmas „Kopā ar ģimeni un skolu” jaunās vadlīnijas. Tās paredz, ka maksimālais viena projekta budžets ir 2500 latu, iepriekšējo 2000 latu vietā. Joprojām paliek spēkā nosacījumi, ka 90% no kopējā viena projekta budžeta ir LKIF finansējums, bet 10% ir pašvaldības vai citu biedrības/nodibinājuma sadarbības partneru līdzfinansējums (min. LVL 250). Vēlams, ka 50% no līdzfinansējuma sniedz pašvaldība.
   „Kopā ar ģimeni un skolu” programmas mērķis ir palīdzēt nevalstiskajām organizācijām: skolu audzēkņu vecāku biedrībām un skolu atbalsta biedrībām Rīgā un Latvijas reģionos, kā arī novadu/pagastu/mazpilsētu/pilsētu nevalstiskajām organizācijām Latvijas reģionos, kuru darbības mērķis ir vietējās skolas kā ģimenes atbalsta centra darbības pilnveidošana. 
    Biedrības var saņemt finansiālu atbalstu:
• pēc skolas pasākumu telpu sakārtošanai (nelielam remontam, mēbeļu un aprīkojuma iegādei šīm telpām);
• aprīkojumam jaunu sadzīves prasmju un iemaņu apguvei ārpusskolas nodarbībās (darba rīkiem, instrumentiem, inventāram) ar nosacījumu, ka īstenotie pasākumi veicina skolu audzēkņu, viņu vecāku un ģimeņu iniciatīvas un uzlabo skolas kā ģimenes atbalsta centra un visas sabiedrības sociālo klimatu;
• izglītojošām aktivitātēm, kuras atbilst biedrības darbības mērķiem.
   Informāciju par programmu un vadlīnijas var atrast
www.iniciativa.lv  sadaļā – Projektu iesniedzējiem/ Programma „Kopā ar ģimeni un skolu”. 
   Projekta pieteikums jāiesniedz personīgi LKIF birojā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67316963 vai 29110828. Jautājumus par projektu pieteikumu sagatavošanu var nosūtīt pa e-pastu:
ieva.ernstreite@iniciativa.lv
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA