122431

Uzsākta Krāslavas Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcas LEADER projekta īstenošana
03.03.2017


 

Krāslavas Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīca atrodas Krāslavas vēsturiskajā centrā, vienā no galvenajām pilsētas ielām – Brīvības ielā. Baznīcas ēka ir uzbūvēta 1789. gadā, bet  baznīca šajā ēkā atrodas kopš 1864. gada. Ņemot vērā, ka baznīcas ēkai šobrīd ir vairāk par 220 gadiem, bet remontdarbi tajā šo gadu laikā tika veikti minimāli radās nepieciešamība risināt jautājumu par baznīcas rekonstrukcijas darbu veikšanas nepieciešamību. 

Kā pirmais etaps, pateicoties baznīcas draudzes locekļu finansiālajam atbalstam baznīcai tika nomainīts jumts, bet 2014. gada 2. novembrī uzstādīts un iesvētīts jaunais kupols un krusts. 

Ņemot vērā to, ka baznīca un tai piederošā dzīvojamā māja atrodas Krāslavas pilsētas vēsturiskajā centrā, tad 2016. gada sākumā, kā otru etapu, tika nolemts veikt ēku fasādes remontu. Pateicoties Krāslavas novada domes līdzfinansējumam un Krāslavas novada iedzīvotāju, uzņēmēju un draudzes locekļu ziedojumiem, 2016. gada maijā tika veikti baznīcas fasādes remontdarbi. Savukārt 2016. gada rudenī, pateicoties draudzes locekļu finansiālajam atbalstam, baznīcas sānu fasādē logu ailes tika apgleznotas ar svētbildēm. 

Kā viens no pēdējiem un baznīcas rekonstrukcijas darbu vissvarīgākajiem etapiem, ir paredzēta baznīcas veco logu un durvju maiņa, kā arī iekštelpas remonts. 

Finansiālo līdzekļu piesaistei un minēto remontdarbu veikšanai, Krāslavas Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcas draudze izstrādāja projekta pieteikumu un iesniedza biedrības “Krāslavas rajona partnerība” izsludinātajam atklātā projekta konkursam aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. 

Pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta lēmumu Nr.03.6-11/17/255 no 14.02.2017. projekta iesniegums Nr. 16-03-AL33-A019.2201-000008 “Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcas sakārtošana pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” ir apstiprināts un nepieciešamais finansējums remontdarbu veikšanai ir piešķirts.  

Projekta ietvaros ir paredzēts veikt Krāslavas Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcas, kas atrodas Brīvības iela 30, Krāslavā,  remontdarbus, tajā skaitā griestu un sienu remontu, durvju, logu un grīdu nomaiņu, kā arī elektroinstalācijas atjaunošanu. 

Projekta izmaksas remontdarbu veikšanai ir paredzētas EUR 28908,53 EUR apmērā, tajā skaitā EUR 26017,67 (90%) – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības finansējums, 1445,00 EUR (5%) – Krāslavas novada domes līdzfinansējums un 1445,86 EUR (5%) - Krāslavas Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcas līdzfinansējums. Baznīcas remontdarbus ir plānots uzsākt š. g. 1. martā un pabeigt līdz 1. jūlijam. 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks sakārtota un atjaunota baznīcas telpa, kas pozitīvi ietekmēs ne tikai Krāslavas Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgās baznīcas tēlu, bet arī Krāslavas kā sakoptas pilsētas tēlu, ar bagātām kultūrvēsturiskām tradīcijām un sakoptu sakrālo mantojumu. Baznīcas iekštelpu remonts pasargās arī citas baznīcas vērtības - svētbildes, altāri, gleznas, rotājumus  no bojājumiem, kas var rasties vecā, bojātā sienu un griestu apmetuma deformācijas rezultātā. Baznīcas kopējā vide tiks pasargāta, padarot to drošāku, izturīgāku un mūsdienīgāku. 


Vairāk  informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Papildus informācija:

Tatjana Kozačuka

projekta vadītāja

tālr. uzziņām: 26395176
      Atpakaļ