122433

Atbalstīts sabiedriskā labuma projekts Dagdas TN teritorijas sakārtošanai
01.03.2017


Projekta mērķis ir Dagdas Tautas nama teritorijas sakārtošana, nomainot daļēji esošo nolietojušos asfalta segumu un izveidojot bruģakmens segumu Dagdas Tautas nama iebraucamajam ceļam, stāvlaukumiem un gājēju celiņam no Alejas ielas līdz Brīvības ielai, kā arī sakārtot lietus ūdens novadīšanas sistēmu un uzstādīt āra apgaismojumu pie stāvlaukumiem.

Projektā uzlabojamā un izveidojamā infrastruktūra kalpos ne tikai TN apmeklētāju un darbinieku ērtībai kā piebraucamais ceļš un stāvlaukumi, bet arī kā atpūtai un pastaigām paredzētā infrastruktūra, jo pie gājēju celiņa, kas savieno Alejas un Brīvības ielu ir izvietoti soliņi, kur bieži atpūšas iedzīvotāji. Pie šī gājēju celiņa atrodas pašvaldības iekārtotās puķu dobes un Tautas nama pasākumu apmeklētāji bieži izvēlas nofotografēties uz to fona. Līdz ar to, veicot ieguldījumus vienā objektā, uzreiz tiks uzlabotas un padarītas pieejamākas vairākas gan vizuāli, gan saturiski nozīmīgas pilsētas vietas, kas ir efektīvas resursu izmantošanas piemērs. 

Projekts apstiprināts biedrības “Kraslavas rajona partnerība” 2. kārtas konkursa ietvaros, LAD lēmums 14.02.2017.

Projekts tiks īstenots līdz š. g. 30. novembrim.

Projekta kopējās izmaksas 50 000 EUR, t.sk., ELFLA - 45 000 EUR, Dagdas pašvaldības līdzfinansējums 5000 EUR

      Atpakaļ