122434

Andzeļmuižas baznīcas fasādes atjaunošana un teritorijas labiekārtošana
28.02.2017


Piesaistot ELFLA LEADER finansējumu, Andzeļmuižas Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu Draudze līdz š. g. 30. oktobrim īstenos projektu (LAD lēmums 14.02.2017.), kas paredz atjaunot baznīcas fasādi, veicot cokola atjaunošanu (cokola gruntēšanu, siltināšanu, armēšanu, apmešanu, krāsošanu un apmales izbūvi), sienu atjaunošanu (sienu gruntēšanu, siltināšanu, armēšanu, apmešanu un krāsošanu), kā arī teritorijas labiekārtošanu, veicot bruģakmeņu ieklāšanu un zāliena atjaunošanu.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 22778.30 EUR, t.sk., ELFLA finansējums - 20500.47 EUR, Dagdas pašvaldības līdzfinansējums - 2277.83 EUR

 
      Atpakaļ