122435

Asūnes katoļu baznīcas ēkas pieejamības uzlabošana
28.02.2017


Biedrības “Krāslavas rajona partnerība” 2. kārtas (05.09.16. - 05.10.16.) izsludinātā ELFLA projektu konkursa ietvaros LAD 2017. gada februāra beigās atbalstījis projektu “Asūnes katoļu baznīcas ēkas pieejamības uzlabošana”. Projekta ietvaros tiks uzlabota baznīcas infrastruktūra arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tādā veidā uzlabojot sociālo vidi. Tiks veikta galveno kāpņu un palīgkāpņu pārbūve, pandusa un jaunu bruģakmens celiņu izbūve. Pārbūvējot kāpnes, ir paredzēts saglabāt visus vēsturiskos akmens bluķus, integrējot tos modernā būvniecības izpildījumā. 

Kopējā projekta summa – 12724.73 EUR, t.sk. ELFLA finansējums – 11452.26 EUR. Līdzfinansējumu Asūnes katoļu baznīcai ir sniegusi Dagdas pašvaldība 10 % apmērā – 1272.47 EUR.

 
      Atpakaļ