122437

Laimes muzejs Indras pagastā
02.03.2017


ELFLA LEADER 2. kārtas projektu konkursā atbalstu guvis projekts "Laimes muzeja" ēkas pielāgošana un rekreācijas objekta izveidošana Indras pagastā. Projekta mērķis ir izveidot Indras ciemā "Laimes muzeju", lai veicinātu vietas potenciālu, pievilcību un kvalitatīvu dzīves vides attīstību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam. Projekta īstenotāji iecerējuši, ka šī inovatīvā ideja varētu kļūt par oriģinālu pakalpojumu un zīmolu kā popularizēt Indras pagastu un Krāslavas novadu. Ar Krāslavas novada domes atbalstu tiek plānots īstenot šo projektu un kā jauninājumu ieviest arī efektīvu resursu izmantošanu, jo "Laimes muzeju" paredzēts ierīkot Indras luterāņu baznīcas telpās jeb Indras pašizklaides centrā.

Projekta rezultātā tiks izveidots produkts, rekreācijas objekts, kas ir netradicionāls un oriģināls ar savu ideju - laimes sajūtas sniegšanu un apzināšanu. Ierīkojot "Laimes muzeju" baznīcas telpās, kuras nekad netika izmantotas reliģiskiem nolūkiem, tiks veikta ēkas pielāgošana jaunām vajadzībām, un tas palīdzēs ilgtermiņā atrisināt problēmu par degradēto teritoriju un ēkas izmantošanu.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 50 ooo EUR,

t.sk., 45 000 ELFLA finansējums, 5000 EUR Krāslavas pašvaldības līdzfinansējums. 

 
      Atpakaļ