122443

LINC 2017 - starptautiskās pieredzes konference
23.05.2017


Laikā no š. g. 9. maija līdz 11. maijam  biedrības “Krāslavas rajona partnerība” pārstāvji - valdes locekle Aina Dzalbe, administratīvā vadītāja Zane Ločmele - piedalījās starptautiskās sadarbības konferencē LINC 2017, kas šogad norisinājās Vianden (Luksemburga). 

LINC (LEADER.INSPIRED.NETWORK.COMMUNITY) starptautiskās konferences mērķis ir Eiropas valstu vietējo rīcības grupu (VRG) un LEADER atbildīgo institūciju pārstāvju tikšanās, lai dalītos savā pieredzē par lauku attīstību Eiropā. LINC 2017 konference pulcēja vairāk kā 300 dalībniekus no 19 valstīm.

Trīs dienu laikā tika iegūts plašāks skatījums par Eiropā notiekošiem procesiem, apgūta citu valstu pieredze stratēģiju veidošanā un projektu atlasē finansējuma atbalstam. Nodibināti jauni kontakti ar LEADER organizācijām citās ES valstīs. Apzinātas starptautisko projektu īstenošanas iespējas un potenciālo partneru iesaiste.

Konferences dalībnieki tika dalīti 5 starptautiskās darba grupās, kas piedalījās pieredzes apmaiņas braucienos, lai iepazītos ar LEADER projektiem dažādos Luksemburgas reģionos. A. Dzalbe un Z. Ločmele piedalījās darba grupā Nr. 5 - Lëtzebuerg Rietumu reģionā. Darba grupas tēma “Lauksaimniecība un tūrisms 7 piļu ielejā”. Ierodoties Beringen pilsētā, dalībniekiem tika prezentēti reģiona VRG LEADER īstenotie projekti gan prezentāciju veidā, gan klātienē. 

Viesnīcas – restorāna  “Guddesch” (www.gudd.lu) īpašnieks pats personīgi stāstīja un rādīja īstenoto projektu rezultātus un atbildēja uz jautājumiem, kā arī rādīja savu lauksaimniecības uzņēmumu, akcentējot, ka savā saimniecībā var  saimniekot arī ar dažādiem  nodarbošanās veidiem, apvienojot lauku tūrismu, graudkopību un mājputnu audzēšanu, kā arī piedāvājot dažādas tūrisma izklaides iespējas. Darba grupas dalībnieki piedalījās arī reģionālā produkta ēdiena gatavošanā. Savukārt pēcpusdienā tika apmeklēta pils Ansembourg, kurā notika LEADER projekta  prezentācija "Dzīvā vēsture», stāstot arī par citiem īstenotajiem LEADER projektiem reģionā un Luxemburgā kopumā. Gida pavadībā notika arī pils apskate. Ar LEADER projektiem Luksemburgā uzņēmējiem tiek dota iespēja atjaunot kultūrvēsturiskās celtnes, veicinot gan kultūras mantojuma saglabāšanu, gan iespēju uzņēmējiem attīstīt savu biznesa tūrismu. 

Pēc darba grupām dalībniekiem tika organizēta iespēja piedalīties starptautisko projektu ideju tirgū (“COOPERATION CORNER“), kuru organizēja ENRD Vianden pilī. Konferences noslēdzošajā dienā tika organizēts LINC Walk pārgājiens, kurā konferences dalībnieki tika sadalīti starptautiskās komandās. LINC Walk bija pārgājiens ar dažādām atpūtas, vietējo produktu un katras valsts dalībnieku atvesto produktu degustācijām un interaktīvu spēļu pieturām. Kopā noietais attālums gandrīz 9 km. Oficiālā noslēguma ceremonija LINC 2017 notika Vianden “Larei” kultūras centrā, izskanēja uzrunas, tika pasniegtas balvas LINC Walk uzvarētāju komandām,  notika ari pirmā iepazīšanās ar nākamā gada LINC organizētājiem. LINC 2018 notiks Somijā.

Jāatzīmē, ka arī kopīgs mājupceļa brauciens un arī pasākuma laikā īstenota pieredzes apmaiņa ar citu Latvijas reģionu vietējās rīcības grupām. Izmantota iespēja pārrunāt pasākuma laikā redzēto un dzirdēto citās darba grupās, kurās vienlaicīgi nebija iespējams piedalīties. LINC 2017 bija izdevies izzinoši veiksmīgs. Paldies organizētājiem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zane Ločmele

Krāslavas rajona partnerība

 
      Atpakaļ