122449

Atbalstīts projekts noliktavas iekrāvēja iegādei
10.07.2017


LEADER 3. kārtas projektu konkursā uzņēmējdarbības atbalstam apstiprināts SIA "Plasta" projekts "Noliktavas iekrāvēja iegāde". 

Īstenojot šo projektu, SIA „Plasta” iegādāsies jaunu noliktavas iekrāvēju Uzņēmuma ražošanas attīstībai un konkurētspējas veicināšanai, tādējādi atvieglojot Uzņēmuma darbinieku ikdienas darba procesus un efektivizējot Uzņēmuma iekšējos procesus. SIA „Plasta” kopš 2013. gada darbojas Dagdā un  veic plastmasas izstrādājumu ražošanu ar spiedliešanas tehnoloģiju. Šobrīd saražotā produkcija nodrošina pieprasījumu vietējā Latvijas tirgū, bet uzņēmums ir orientēts uz eksporta tirgu apgūšanu, ražošanas apjomu pieaugumu.

Uzņēmuma ražotie pamatprodukti ir plastmasas ierobežotāji (distanceri), tie ir būvizstrādājumi, ko pielieto būvniecībā  monolītā betona konstrukcijās un dzelzsbetona konstrukciju rūpnieciskā ražošanā, stiegrojuma (armatūras) aizsargkārtas nodrošināšanai. 

Īstenojot projektu, tiks realizēti galvenie uzņēmuma uzdevumi:

•      Augstvērtīgu plastmasas izstrādājumu spiedliešanas ražošanas attīstīšana, iegādājoties noliktavas iekrāvēju, attīstot konkurētspējīgas produkcijas ražošanu un veicinot nelauksaimniecisko uzņēmējdarbību lauku reģionā; 

•      Atvieglot darbinieku ikdienas darba procesus un efektivizēt Uzņēmuma iekšējos procesus;  

•      Būt par produktu tiešo eksportētāju;

•      Spiedliešanas pakalpojumu attīstīšana, piesaistot jaunus klientus. 

Kopējās projekta izmaksas 19 965 EUR, tajā skaitā ELFLA publiskais finansējums - 11 550 EUR

      Atpakaļ