2016

 

Izsludināts projektu konkurss uzņēmējdarbības attīstības, vietējās teritorijas sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

No 2017. gada 16. janvāra līdz 16. februārim Krāslavas rajona partnerība izsludina projektu konkursu „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ...

Vairāk
 

Projektu konkurss “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai"

Krāslavas rajona partnerība no 2016. gada 5. septembra līdz 2016. gada 5. oktobrim izsludina atklāta projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu...

Vairāk
 

Atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstībai

Jūlijā sāksies projektu iesniegšana atbalstam ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā...

Vairāk
 

Izsludināta Latgales NVO projektu programma 2016

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs š.g. 2.jūnijā izsludinājis "Latgales NVO projektu programmu 2016", kuras mērķis ir veicināt pilsoniskās ...

Vairāk
 

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklāta projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu

1. kārtā pieejamais finansējums ir 230 000 EUR. Projektu konkurss attiecas uz biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības...

Vairāk
 

Projektu konkurss "Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana"

Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF) izsludina projektu konkursu finansējuma saņemšanai 2016. gadā aktivitātē „Videi draudzīga dzīvesveida popular...

VairākArhīvs
2024 (1)2022 (1)2021 (1)2020 (1)2019 (2)2017 (2)2016 (6)2015 (1)2014 (3)2013 (4)2012 (19)2011 (13)2010 (5)2009 (2)