128957

SVVA stratēģijas 2023.-2027. gadam sagatavošana un īstenošana
13.01.2023


Projekts Nr. 22-00-A0190A-000014 Biedrības “Krāslavas rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2023.-2027. gadam sagatavošana un īstenošana

 

Darbības teritorija: Krāslavas novads  

Vietējā rīcības grupa: biedrība “Krāslavas rajona partnerība”

Stratēģijas izstrādes periods: 01.2023. – 07.2023.

Vietējā attīstības stratēģija ir dokuments, kurā ir noteiktas biedrības darbības teritorijas vajadzības, attīstības mērķi un rīcības. Vietējās attīstības stratēģiju sagatavo vietējā rīcības grupa, iesaistot teritorijas iedzīvotājus, organizācijas un uzņēmējus. 

Pamatojoties uz stratēģiju, tiks piešķirts atbalsts biedrības darbības teritorijas attīstībai no Kopējās Lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.– 2027. gadam (KLP SP) intervences “Darbību īstenošana saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošanu” darbības veidā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”.

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu.

 
      Atpakaļ