„Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, prasmju apguve un teritorijas aktivizēšana”
05.11.2009


PROJEKTS
„Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, prasmju apguve un teritorijas aktivizēšana”


Projekta mērķis

Sekmēt efektīvu Krāslavas rajona integrētās attīstības stratēģijas 2009.–2013.gadam īstenošanu, nodrošinot atbalstu Krāslavas rajona partnerības darbībai, prasmju apguvei, teritorijas aktivizēšanai un vietējās attīstības stratēģijas atjaunošanai, tādējādi veicinot Krāslavas rajona partnerības administratīvās teritorijas attīstības nepārtrauktību.

Projekta finansējums

Projekts tiek finansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)  un valsts budžeta līdzekļiem.

Īstenošanas laiks

No 2009.gada 7.augusta līdz 2013.gada beigām.

Projektā plānotās aktivitātes

·         Vietējās rīcības grupas darbības teritorijas pētījumi.

·         Publicitātes pasākumi, kas sniedz informāciju par vietējās rīcības grupas darbības teritoriju un vietējo attīstības stratēģiju.

·         Vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā un atjaunošanā iesaistīto vietējās rīcības grupas pārstāvju mācības.

·         Pasākumus, kas palielina potenciālo projektu iesniedzēju kapacitāti.

·         Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšanu.

Kontaktpersonas:

Projekta vadītāja: Aina Dzalbe, tālr. 26195753,       e-pasts aina.dzalbe@inbox.lv

Projekta koordinatore: Gunta Čižika, tālr. 22013825, e-pasts: gunta@kraslava.lv

Projekta finanšu vadītāja: Lilita Dzalbe, tālr. 27843662, e-pasts lilita.dz@inbox.lv  

 


      Atpakaļ