121776

Pirmā diskusija ar politiķiem "Vārds laukiem"
24.01.2022


Demokrātijas kultūras stiprināšana ir viens no Aktīvo Iedzīvotāju fonda mērķiem, kuru ar savām iniciatīvām veicina arī trīs partnerības Dienvidlatgalē (“Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi””, Preiļu rajona partnerība un Krāslavas rajona partnerība), īstenojot projektu “ES Dienvidlatgalē varu”.

Šobrīd, esot ceļā uz jauno plānošanas periodu, nepieciešama aizvien lielāka iedzīvotāju iesaiste, vajadzību apzināšana un iedzīvotāju līdzdalības veicināšana, lai iedzīvotāji justos piederīgi savam novadam, tiktu uzklausīti un paši vēlētos piedalīties ekonomiskajos, sociālajos, kultūras un politiskajos procesos ar mērķi pozitīvi ietekmēt savu dzīvi.

27. janvārī plkst. 13:00 Agšdaugavas kultūras centrā "Vārpa" (Dobeles ielā 30, Daugavpilī) un Zoom platfromā  uz kopīgu diskusiju ar Augšdaugavas novada politiķiem tiek aicinātas novada nevalstiskās organizācijas un aktīvie iedzīvotāji. 

Interesentus aicinām pieteikties līdz 26.janvārim, rakstot uz e-pastu: inga.krekele@gmail.com.

Februārī un martā šādas diskusijas ar vietējo pašvaldību politiķiem paredzētas arī Krāslavas rajona partnerības un Preiļu rajona partnerības teritorijās. Par datumu un laiku informācija sekos.

Diskusijas vadīs pieredzējis moderators un pilsoniskās sabiedrības aktīvists Āris Ādlers.  Viņš ir vietu attīstības speciālists, kurš iestājas par iekļaujošu attīstību, kas paredz pastāvīga dialoga uzturēšanu starp iedzīvotājiem un pašpārvaldi. Ārim ir praktiska pieredze sabiedrības līdzdalības jautājumos pašvaldību un Eiropas līmenī. Pašreiz viņš vada Carnikavas novada partnerības “Jūras zeme” darbu.

Tēma:  sabiedrības līdzdalība, demokrātijas kultūra, kā ne tikai sadzirdēt, bet arī sadarboties ar nevalstisko organizāciju sektoru ilgtspējīgai teritorijas attīstībai.


Diskusija notiks projekta “ES Dienvidlatgalē varu” ietvaros, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.
      Atpakaļ