Rasēšana ar zīmuli aiziet vēsturē
16.06.2010


 

Viens no diviem projektiem, ko šobrīd īsteno Krāslavas novada dome Lauku attīstības pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, ir projekts „Jauna izglītības pakalpojuma izveide Krāslavas novadā profesionālās un mūžizglītības attīstībai kokapstrādes jomā”.

Šī projekta vadmotīvs ir augsti kvalificētu un konkurētspējīgu kokapstrādes speciālistu sagatavošana Krāslavas novadam un kaimiņu pašvaldībām, piedāvājot jaunu, kvalitatīvu un sasniedzamu izglītības pakalpojumu. Projekts lielā mērā ir tapis, pateicoties Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas filiāles vadītāja Arkādija Petaško un speciālo priekšmetu pasniedzēja Aivara Andžāna iniciatīvai un entuziasmam.

Projekta rezultātā uz Krāslavas Varavīksnes vidusskolas bāzes ir izveidota datorklase mēbeļu datordizaina apguvei ar vienpadsmit datoriem un īpašu datorprogrammu, ko piegādāja SIA „LatInSoft”, lai Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas filiāles audzēkņiem, bet tuvākajā laikā arī bezdarbniekiem, pašnodarbinātajiem kokapstrādes jomā un citiem interesentiem būtu iespēja ar jaunu un inovatīvu metožu palīdzību papildināt savas zināšanas un prasmes mēbeļu konstruēšanas jomā.

Interaktīvās datorklases oficiālā atklāšana notika šī gada 07.maijā, kad jaunajā klasē klātesošajiem tika demonstrētas jaunās programmas un tehniskā nodrošinājuma iespējas. Mācību procesā datorklasi plānots izmantot, sākot ar jauno mācību gadu.

Projekta kopējais budžets ir 10 966,75 Ls, attiecināmās izmaksas ir 9063,43 Ls, tai skaitā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums 6797,57 Ls (75%), Krāslavas novada domes līdzfinansējums 2265,86 Ls (25%) un PVN apmaksa.

 

Projekta vadītāja I.Dzalbe

       Atpakaļ