121646

Pirmais posms noslēdzies
25.11.2010


Biedrība „Krāslavas automoto sporta klubs” turpina īstenot projektu „Sporta kluba garāžas aprīkojuma iegāde tehniskās jaunrades norisēm”. Projekts LEADER programmas ietvaros, kuru finansē Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) tika atbalstīts 2010.gada februārī. Līdzfinansējumam nepieciešamos līdzekļus biedrībai piešķīra Krāslavas novada dome. Novembrī ir noslēdzies projekta 1.posms, kurš paredzēja sporta kluba garāžas aprīkojuma iegādi. Tagad garāža, kur notiek Bērnu un jauniešu interešu centra (BJIC) auto-moto pulciņa nodarbības, ir aprīkota ar jaunu auto pacēlāju, riteņu montāžas iekārtu, dažādiem darbam nepieciešamiem mehānismiem, tādiem kā motora krāns, domkrati, pneimatiskais skrūvgriezis un citiem instrumentiem un darbgaldiem. Kopā ir iegādātas 19 dažādas aprīkojuma vienības. Kā jau nelielā pilsētā pienākas, informācija par iegādāto jauno aprīkojumu Krāslavā izplatījās ātri un par pulciņa darbību sākuši interesēties daudz vairāk novada jauniešu. Uz to arī tika orientēta projekta iecere – popularizēt pulciņa darbību, rosinot jauniešu interesi par auto-moto sportu. Bet par kādu auto-moto sporta popularitāti var runāt mūsdienās, ja automašīnas sacīkstēm jāgatavo vecu vecām metodēm, ar veciem instrumentiem un pielietojot tikai savu izdomu un paštaisītus palīglīdzekļus. No saviem līdzekļiem iegādāties kaut ko no mūsdienīgiem mehānismiem un iekārtām nevarēja pat sapņot, jo to izmaksas nebija samērojamas ne ar biedrības, ne ar BJIC finansiālām iespējām. Un šajā grūtajā sporta kluba attīstības posmā talkā nāca Krāslavas rajona partnerība, dodot iespēju piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu.

Auto-moto pulciņa darbībai ir arī cits, ne mazāk svarīgs mērķis – ieaudzināt jauniešos interesi par autotehniku, paplašināt viņu tehniskās zināšanas, attīstīt prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas automašīnu remontam. Un te biedrības realizējamā projekta nozīme ir īpaši svarīga. Jaunieši atstās auto-moto pulciņu ieguvuši pilnīgu priekšstatu par autoservisos notiekošo darbu, tur pielietojamiem mehānismiem un iekārtām, daudz ko saprotot un personīgi, ar savām rokām protot savest automašīnu kārtībā. Nav izslēgts, ka pulciņā iegūtais kādam no viņiem kļūs par nākamo profesiju.

Ar oktobra mēnesi sākās projekta otrais posms, kas paredz auto-moto pulciņā iesaistīto jauniešu apmācību darbam ar iegādātām iekārtām un mehānismiem. Projektu paredzēts noslēgt 2011.gada martā.

 G.Jeminejs, biedrības „Krāslavas automoto sporta klubs” priekšsēdētājs
      Atpakaļ