LEADER projekti bijušajā Krāslavas rajonā
Apskatīt komentārus (0)


04.01.2011


   2009./2010. gadā „Krāslavas rajona integrētās attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam” īstenošanas ietvaros biedrība „Krāslavas rajona partnerība” un Lauku atbalsta dienests izvērtēja 46 un atbalstīja 20 LEADER projektus. LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, kuras rosina sabiedrību meklēt jaunus risinājumus esošajām lauku problēmām.
   Publiskais finansējums 2009. gadā izsludinātajam projektu konkursam „Iedzīvotāju pulcēšanas vietu, interešu izglītības un brīvā laika pavadīšanas vietu izveidošana un atjaunošana” bija nedaudz vairāk nekā 53 tūkstoši latu. Šim projektu konkursam tika pieteikti 13 projekti, no tiem noraidīti trīs un viens atsaukts. Pamatojoties uz normatīvo aktu izmaiņām, Lauku atbalsta dienests piešķīra 63 297 latus projektu īstenošanai. 
   Projektu konkursa „Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros tika apstiprināti seši no pieteiktajiem 11 projektiem, piešķirot publisko finansējumu 53 293 latu apmērā .
   Projektu konkursā „Jaunu pakalpojumu izveidošana un sasniedzamības veicināšana vietējiem iedzīvotājiem” izsludinātais publiskais finansējums bija 42 511 lati. Konkursam tika iesniegti 11 projekti, no kuriem apstiprināti pieci.
   Joprojām notiek četru iesniegto projektu izvērtēšana Lauku atbalsta dienestā (vēl vienu noraidīja vietējā rīcības grupa pirmā līmeņa vērtēšanā), kas tika iesniegti projektu konkursā „Kultūras mantojuma/tradīciju saglabāšana un attīstīšana”. Šim projektu konkursam pieejamais publiskais finansējums bija 36 134 lati.
   2010. gada 15. decembrī noslēdzās projektu iesniegšana konkursam „Jaunu dabas un kultūras objektu izveide un esošo objektu sakārtošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”. 5.kartā pieejamais finansējums bija 36 134, 63 Ls. Maksimālā projekta attiecināmo izmaksu summa vienam projektam ir 14 000 Ls. Gada nogalē visus 6 iesniegtos projektus vērtēja biedrības „Krāslavas rajona partnerība” eksperti. 
   Iesniedzēji, kuri ģenerē idejas, sagatavo, iesniedz un īsteno atbalstītos projektus, iegulda nenovērtējumu darbu vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā, radot dzīvošanai un darbam labvēlīgu, sakoptu, mūsdienīgu un radošu vidi. 
   Īpašu labumu un iespējas īstenotie projekti sniedz jauniešiem un bērniem, lauku iedzīvotājiem, aktīvas atpūtas cienītājiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
   Salīdzinoši īsā laika sprīdī Dagdas un Krāslavas novados tapuši moderni un droši rotaļu laukumi, uzlabota kultūras pasākumu kvalitāte un vides pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, izveidoti jauni sociālie pakalpojumi, radītas iespējas kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku un tālākizglītoties mēbeļu datordizaina, fotogrāfijas, tehnisko zinātņu un citās jomās.

Informāciju par LEADER projektiem skatīties šeit.


 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA