LEADER projekti mūsu teritorijā
23.01.2012


Normal false false false

 

Normal false false false

2009. gadā biedrība „Krāslavas rajona partnerība” uzsāka vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu un 3 gadu laikā izsludināja septiņus projektu konkursus, apgūstot 326 821 latus no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) piešķirtā finansējuma.

2009. un 2010. gadā partnerība organizēja 5 projektu konkursus un apstiprināja 29 projektus, no kuriem 23 iesniedza biedrības, bet 6 - pašvaldības. Divus projektu konkursus biedrība izsludināja 2011. gada nogalē. Iesniegtos projektus šobrīd vērtē Lauku atbalsta dienests.

Informācija par biedrības „Krāslavas rajona partnerība”  atbalstītajiem projektiem laika posmā no 2009. - 2011. gadam apkopota šeit. 
      Atpakaļ