121680

Sertificēts ugunsdzēsības aparātu apkopes punkts Krāslavā
22.05.2017


Piedaloties Krāslavas rajona partnerības konkursā un saņemot Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu, SIA “DROŠĪBA - K” īstenoja LEADER projektu  “Iekārtu un aprīkojuma iegāde, ugunsdzēsības aparātu apkopes punkta darbības nodrošināšanai”. Tika iegādātas  specifiskas iekārtas un aprīkojums, kurš nodrošinās ugunsdzēsības aparātu uzpildīšanu, pārbaudi un remontu.

Projekta īstenošanas rezultātā SIA "Drošība-K""  sertificēja ugunsdzēsības aparātu apkopes punkta atbilstību  Latvijas standarta LVS 402:2014  „Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti’’ prasībām. Pielietojot profesionālās zināšanas, darba pieredzi un jaunu aprīkojumu un iekārtas, vietējiem iedzīvotājiem un sadarbības partneriem tiks nodrošināta ugunsdroša vide Krāslavas VRG teritorijā. Uzņēmumā un ugunsdzēsības aparātu apkopes punktā tiks ieviesta ISO 9001:2008 „Kvalitātes vadības sistēma”.  SIA "Drošība-K" klienti arī turpmāk būs jau esošie novadu pašvaldību iestādes, skolas, uzņēmumi un privātās personas, individuālā autotransporta lietotāji, zemnieku saimniecības un SIA. Uzņēmumā  būs attīstīts jauns pakalpojums -  elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude.

Kopējās attiecināmās izmaksas  6288 EUR, t.sk. publiskais finansējums 4401,60 EUR, privātais finansējums 30 % apmērā, ko nodrošinās SIA “Drošība-K”  - 1886,40  EUR.

SIA LLKC Krāslavas KB uzņēmējdarbības konsultante Terēze Brazeviča

 

      Atpakaļ