121681

Remontdarbi Krāslavas Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcā veiksmīgi pabeigti
04.07.2017


Pateicoties projekta Nr. 16-03-AL33-A019.2201-000008 “Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcas sakārtošana pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” ietvaros veiktajiem remontdarbiem Krāslavas Sv. Aleksandra Nevska pareizticīgā baznīca ir pārvērtusies līdz nepazīšanai. 

Remontdarbi baznīcā sākās marta beigās un, neskatoties uz daudziem neparedzētajiem šķēršļiem, ir veiksmīgi pabeigti. Viennozīmīgi var teikt, ka šobrīd tā ir viena no skaistākajām pareizticīgajām baznīcām ne tikai Latgalē, bet arī Latvijā. 

Projekta ietvaros baznīcas vecie satrupējušie logi tika nomainīti uz jauniem koka logiem, kas pēc izskata ir analogi iepriekšējiem. Tāpat arī vecās avārijas stāvoklī esošās durvis tika nomainītas uz jaunām ozola durvīm. Ņemot vērā, ka Krāslavas Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīca atrodas Krāslavas vēsturiskajā centrā, bet baznīcas logi un durvis ir neatņemama fasādes sastāvdaļa, baznīcas fasāde ar jauniem logiem un durvīm ir saskaņota ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju. 

Tāpat projekta realizācijas gaitā tika veikti baznīcas telpas iekšējie remontdarbi, tajā skaitā atjaunota elektroinstalācija, nomainīta grīda, izremontēti griesti un sienas. Papildus projekta līdzekļiem, par baznīcas ziedojumiem, tika renovēts ikonostass, kas šobrīd lielā mērā izceļ baznīcas skaistumu un krāšņumu. 

Projekta izmaksas remontdarbu veikšanai ir EUR 28908,53 EUR, tajā skaitā EUR 26017,67 (90%) – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības finansējums, 1445,00 EUR (5%) – Krāslavas novada domes līdzfinansējums un 1445,86 EUR (5%) - Krāslavas Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcas līdzfinansējums.

Krāslavas Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgās baznīcas priesteris Rostislavs Terehovs atzīst: “Esmu ļoti pateicīgs visiem, kas tika iesaistīti baznīcas remontdarbu veikšanā - gan finansiāli atbalstot veicamos darbus, gan arī ieguldot savu darbu, pacietību un sapratni. Īpašs paldies SIA “Arhis” par izstrādāto tehnisko projektu un veiktajām izmaiņām tajā, biedrībai “Krāslavas rajona partnerība” par iespēju piedalīties projektu konkursā un saņemt finansējumu projekta realizācijai, Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldei par palīdzību projekta īstenošanā, Krāslavas novada domei par līdzfinansējumu, SIA “Renesanse” par kvalitatīvi un savlaicīgi veiktajiem būvdarbiem un SIA “Leven” par būvuzraudzības pakalpojumiem, Krāslavas novada būvvaldei un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālai nodaļai par nepieciešamo saskaņojumu un atļauju izsniegšanu, kā arī Krāslavas novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem un draudzes locekļiem par ziedojumiem, pacietību un atbalstu”. 

Projekta īstenošanas rezultātā tika sakārtota baznīcas kopējā vide, padarot to drošāku, izturīgāku un mūsdienīgāku. Tas pozitīvi ietekmēs ne tikai Krāslavas Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgās baznīcas tēlu, bet arī Krāslavas pilsētas tēlu, ar bagātām kultūrvēsturiskām tradīcijām un sakoptu sakrālo mantojumu. 

Vairāk  informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


Preses relīzi sagatavoja:

Tatjana Kozačuka

projekta vadītāja, tālr. uzziņām: 26395176

      Atpakaļ