121716

Ražots Krāslavas novadā
21.01.2019


Kas jums saistās ar saukli “Ražots Krāslavas novadā”? Krāslavas alus, gurķi, tēja un sviests, Krāslavas novada amatnieku un mājražotāju darinājumi? Viss, ar ko lepojamies un ko dāvinām, un rādām mūsu viesiem un arī mājiniekiem? 

Krāslavas novada dome īstenoja sen iecerētu ideju  un izstrādāja vienojošu logotipu jeb preču zīmi, ko Krāslavas novada ražotāji, tūrisma uzņēmēji, amatnieki, mājražotāji un pakalpojumu sniedzēji varēs izmantot, gan popularizējot savus produktus, gan veicinot novada atpazīstamību kopumā. Preču zīmi varēs izmantot arī pašvaldība un tās iestādes. 2018. gada 29. novembrī Krāslavas novada dome ir apstiprinājusi nolikumu par preču zīmes “Ražots Krāslavas novadā” lietošanu (protokols Nr.17, 9.§). Preču zīmes mērķis ir atbalstīt Krāslavas novadā esošos ražošanas un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumus, veicināt Krāslavas novada vietējo produktu realizāciju un atpazīstamību.

Lai saņemtu atļauju izmantot preču zīmi “Ražots Krāslavas novadā”, Krāslavas novada domē (Rīgas ielā 51, Krāslavā) jāiesniedz individuāls rakstveida PIETEIKUMS, ko izskatīs novada Simbolikas komisija. Operatīvākai atļaujas saņemšanai lūgums pirmajiem interesentiem pieteikties līdz šī gada 31. janvārim.

Minētā preču zīme ir izstrādāta „Krāslavas rajona partnerības” LEADER pieejas pasākumā atbalstīta un ELFLA finansēta projekta „Mobilās tirdzniecības aprīkojuma iegāde Krāslavas novada vietējo produktu realizācijai un atpazīstamībai” (Nr. 18-03-AL33-A19.2103-000001) ietvaros.  Dizaina autore ir Ieva Maļinovska. 

Papildu informācija:

Ināra Dzalbe

Attīstības nodaļas vadītāja

 

 
      Atpakaļ