121718

Apstiprināti 6. kārtas vērtēšanas rezultāti
04.06.2019


Laikā no 2019. gada 8. aprīļa līdz 8. maijam Biedrība “Krāslavas rajona partnerība” bija izsludinājusi LEADER projektu konkursu aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Konkursam tika iesniegti 35 projekti. Uzņēmējdarbības rīcības:

  • 1.1. rīcībā – 14 projekti - saraksts ŠEIT ;
  • 1.2. rīcībā - 4 projekti - saraksts ŠEIT;
  • 1.3. rīcībā – 1 projekts - saraksts ŠEIT.

Savukārt sabiedriskā labuma projektu rīcībās:

  • 2.1. rīcībā – 5 projekti - saraksts ŠEIT;
  • 2.2. rīcībā – 11 projekti - saraksts ŠEIT,

Visi projekti atbilst vietējās attīstības stratēģijai un pasākuma nosacījumiem. Konkursā iesniegto un pozitīvi novērtēto projektu kopējās izmaksas sastāda – 1 183 668,26 EUR, ELFLA publiskais finansējums – 796 488,79 EUR.

Biedrības “Krāslavas rajona partnerība” izveidotā vērtēšanas komisija (5 pieaicināti speciālisti katrā aktivitātē) maijā veica projektu izvērtēšanu. Projektus vērtēja uzņēmējdarbības, pašvaldību un nevalstiskā sektora pārstāvji. Katram projektu iesniegumam komisijas pārstāvji piešķīra punktus atbilstoši noteiktajiem kritērijiem, kā rezultātā katrai rīcībai tika izveidots projektu saraksts un projekti sarindoti pēc iegūto punktu skaita.

Atbilstoši “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam katram projektu vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību vietējai attīstības stratēģijai, tika piešķirts punktu skaits no 0 līdz 2. 

28. maijā biedrības padomes sēdē  tika apstiprināts vērtēšanas komisijas izveidotais katras rīcības projektu saraksts.

Visi projekti šobrīd iesniegti Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē projektu  tālākai izvērtēšanai. Dienests no triju līdz piecu mēnešu laikā  izvērtēs katra projekta iesniedzēja un projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem.

Biedrība "Krāslavas rajona partnerība" vēl veiksmi atbalstīto projektu īstenošanā!

Papildu informācija:

Zane Ločmele

Administratīvā vadītāja
      Atpakaļ