121720

Dagdas novadā iegādāts telpu un pludmales volejbola aprīkojums
22.01.2020


Dagdas novada pašvaldība ar  Krāslavas rajona partnerības un Lauku atbalsta dienesta (LAD) gūto atbalstu sekmīgi realizēja projektu  Nr.19-03-AL33-A019.2202-000009  “Dagdas novada sieviešu, vīriešu, telpu un pludmales volejbola attīstība”. 

Dagdas novada pašvaldība aktīvi atbalsta fizisko aktivitāšu pilnveidošanu, sekmējot sabiedrības iesaistīšanos vietējā fiziskās attīstības kapitāla stiprināšanā. Turpinot aizsākto sporta tradīciju popularizēšanu iedzīvotāju vidū.

Projekta ietvaros tika iegādāts volejbola gremdes aparāts, volejbola piespēļu grozs, pludmales volejbola stabi, stabu polsterējums, tiesnešu platformas un to polsterējumi. Projektā iegādātais aprīkojums veicinās gan telpu, gan pludmales sieviešu un vīriešu volejbola attīstību un profesionalitāti, uzlabojot komandu un individuālo treniņu procesus.   

Projekta kopējās izmaksas 7270.00 EUR.

Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums 727.00EUR.

Publiskais ELFLA finansējums 6543.00 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama EK tīmekļa vietnē.

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildus informācija:

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinatore

Kristīne Vasiļevska 

 

      Atpakaļ