121729

Fiziskās aktivitātes laukums “Vesels kustībā” Dagdā
14.07.2020


Dagdas novada pašvaldība  ar Lauku atbalsta dienesta (LAD) un Krāslavas rajona partnerības gūto atbalstu sekmīgi realizēja projektu  Nr. 19-03-AL33-A019.2201-000005  “Atklāts fiziskās aktivitātes laukums dažāda vecuma bērniem - “Vesels kustībā””. 

Dagdas novada pašvaldība aktīvi veicina ģimenes attīstībai labvēlīgas vides veidošanos novadā, radot bērniem ģimenēm un jaunatnei piemērotāku, drošāku un stabilāku dzīves vidi, izveidojot aizraujošu, košu bērnu rotaļu laukumu,  kur valda nemitīga kustība un radošas rotaļas. 

Projekta ietvaros tika uzstādīts fiziskās aktivitātes laukuma aprīkojums, kas  sastāv no dubultām šūpolēm, atsperes šūpolēm, rotaļu kompleksa, balansieru šūpolēm, āra mūzikas instrumenta “Bungas”, gumijas pusbumbām, zemes batuta, līdzsvara dēļa. Laukuma aprīkojums ir uzstādīts uz gumijas plātņu seguma un uzstādīts informācijas stends.

Projekts atstās ilgtspējīgu efektu, kas vērsts uz sabiedrisko labumu. Droša, tīra vide, kvalitatīvs aprīkojums veido daudzveidīgu saskarsmes telpu, kur kopā var rotaļāties bērni. Panākts solis pretī drošākai bērnu videi, kur ir iespēja pavadīt savu brīvo laiku rotaļājoties vai nodarbojoties ar sportu, jo ikviena rotaļa spēj attīstīt  orientācija laikā un telpā, kustību koordināciju, reakciju, ātrumu, biežumu, līdzsvaru, spēku, ātrspēku, izturību, aktīvo lokanību. 

Projekta kopējās izmaksas 51687.98 EUR

Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums 6687.98 EUR

Publiskais finansējums 45000.00 EUR

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama EK tīmekļa vietnē.

Papildu informācija:

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinatore

Kristīne Vasiļevska 

 
      Atpakaļ