121731

Izveidota multisensorikas terapijas istaba Dagdas novadā
07.08.2020


Dagdas novada pašvaldība ar Krāslavas rajona partnerības un Lauku atbalsta dienesta atbalstu sekmīgi īstenoja LEADER programmas projektu Nr.19-03-AL33-A019.2202-000008 “Multisensorikas terapijas istabas izveide Dagdas novadā”.

Sensoru spēju attīstīšana iet roku rokā ar bērna intelektuālo spēju izaugsmi un valodas prasmju veicināšanu. Domājot par bērnu personības attīstību, labsajūtu un relaksācijas iespējām tika izveidota multi-senosorā istaba Dagdas vidusskolas telpās. Sensorā istaba ir īpašā veidā organizēta un ar dažādiem stimulatoriem piesātinātā vide, kuras mērķis ir iedarboties uz cilvēka sajūtu orgāniem. Telpa tika aprīkota ar gaismas ierīcēm, burbuļkolonnām,  drošiem spoguļiem, gaismām, bezgalības paneļiem, krāsainiem sēžammaisiem un ar citiem elementiem.

Projekta mērķis ir dažādot sabiedriskās aktivitātes, izveidojot multisensorikas terapijas istabu Dagdas novadā, kā arī attīstīt bērnu intelektuālo izaugsmi un personības attīstību, nodrošinot labsajūtu un relaksācijas iespējas.

Projekts tika iesniegts biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam 2.2. rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.

Projekta kopējas izmaksas –  EUR 9810,09.

Projekta publiskais finansējums- EUR 8829,08

Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums – EUR 981,01

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020 apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama EK tīmekļa vietnē.

Vairak informācijas:

Tatjana Munda 

Dagdas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas 

projektu koordinatore 

      Atpakaļ