Biedrība "Krāslavas rajona partnerība" / Aktualitātes
Biedrība "Krāslavas rajona partnerība"

2011

<--  ... 1 2 3 4 ...  --> 


Krāslavas novada jaunieši attīsta uzņēmējdarbības idejas
26.08.2011

18. un 19.augustā Krāslavas novada Robežnieki kļuva par mājvietu divdesmit aktīviem jauniešiem vecumā no 16 līdz 30 gadiem, kuru mērķis ir attīstīt uzņēmējdarbību un sabiedrisko pakalpojumu sektoru novadā. Vietējie jaunieši, vieni no pirmajiem Latvijā, apguva Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) organizēto interaktīvu mācību programmu „Tu vari vairāk”.

Lasīt vairāk ...


Aicinām uz semināru par LEADER programmas projektu konkursu
24.08.2011

Semināra "Projektu plānošana un pieteikumu sagatavošana Leader programmas ietvaros" norises laiks un vieta: 2011.gada 2.septembrī, plkst. 15:00 – 18:00, Alejas ielā 11a, Dagdā, Dagdas novadā un 2011.gada 9.septembrī, plkst. 15:00 – 18:00, Skolas ielā 7, Krāslavā, Krāslavas novadā

Lasīt vairāk ...


Uzlabo piemājas dārza ražas pārstrādi (1
23.08.2011

2011.gada pavasarī Krāslavas rajona lauksaimnieku apvienība īstenoja LEADER projektu „Inovatīvs aprīkojums vietējo iedzīvotāju piemājas dārza produkcijas pārstrādei”. Projekta mērķis bija mūsdienīga piemājas dārza produkcijas pārstrādes aprīkojuma iegāde, lai nodrošinātu tā pieejamību un sasniedzamību vietējiem iedzīvotājiem Krāslavas rajona lauksaimnieku apvienības darbības teritorijā (Krāslavas, Dagdas un Aglonas novados).

Lasīt vairāk ...


Forums - brīvprātīgo darbības atbalstam
28.07.2011

18.augustā plkst.11.00 – 16.00 Izglītības un zinātnes ministrijas telpās, Vaļņu ielā 2, Rīgā tiek rīkots Forums - brīvprātīgo darbības atbalstam: status quo un attīstības iespējas.

Lasīt vairāk ...


eLPA rīko NVO vasaras akadēmiju
25.07.2011

Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA) jau sesto gadu aicina piedalīties vasaras akadēmijā nevalstisko organizāciju pārstāvjus. 2011.gada vasaras akadēmija ir veltīta izcilībai NVO darbā un sabiedriskajam labumam. Trīs dienās akadēmijas dalībnieki tiks iepazīstināti ar trīs tēmām - līderību, sociālo uzņēmējdarbību un sadarbību. Vasaras akadēmija 2011 norisināsies no š.g. 16.08. līdz 18.08. viesu namā "Mauriņi" Allažu pagastā, Siguldas novadā. Vasaras akadēmijas dalībnieku skaits ir 25 personas un dalības maksa - 40 LVL.

Lasīt vairāk ...


LKIF aicina pieteikties atbalstam programmās „Veselībai un dzīvotpriekam” un „Palīdzēsim māmiņai”
20.07.2011

30. jūnijā sākas pieteikšanās Borisa un Ināras Teterevu fonda finansētajās programmās „Veselībai un dzīvotpriekam” un „Palīdzēsim māmiņai”. Projektus ir aicinātas iesniegt māmiņu un pensionāru nevalstiskās organizācijas, kas darbojas Latvijas reģionos.

Lasīt vairāk ...


Izsludina konkursu inovāciju īstenošanai izglītībā
20.07.2011

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina pieteikšanos projektu konkursam inovāciju īstenošanai izglītībā. Projektu konkursā aicinātas piedalīties pašvaldības, to iestādes, biedrības, nodibinājumi vai komersanti, kas ar izglītojošu pasākumu vai nometņu palīdzību vēlas veicināt bērnu un jauniešu radošumu un eksperimentēt ar jaunām izglītības metodēm.

Lasīt vairāk ...


Skaistā notiks Bērnu svētki
06.07.2011

Skaistas iedzīvotāju grupa „Darbarūķi” ielūdz uz Bērnu svētkiem Skaistā sestdien, 9.jūlijā, plkst.12:00. Svētkos Skaistas iedzīvotāji un viesi atzīmēs projekta "Sporta un atpūtas laukuma labiekārtošana" noslēgumu.

Lasīt vairāk ...


Notiks LEADER projektu ideju tirgus
30.06.2011

Seminārs potenciālajiem projektu iesniedzējiem „ELFLA un EZF vietējo teritoriju attīstības stratēģiju ietvaros realizēto projektu un realizējamo projektu ideju tirgus” Norises laiks: 2011.gada 22.jūlijs, 15:00 Norises vieta: Priekuļi, Priekuļu novads, Slēpošanas – biatlona kompleksa „Priekuļi” teritorija

Lasīt vairāk ...


Krāslavā atklāj Amatu istabu
29.06.2011

Dienu pirms Līgo svētkiem, 22. jūnijā, Krāslavas novada amatnieki un mākslas mīļotāji svinēja vēl vienus sen gaidītus svētkus – Kruoslovys amatnīku brolistes Amatu istabas atklāšanu. Svinību sākumā Kruoslovys amatnīku brolistes biedri, draugi un sadarbības partneri pulcējās pie Amatu istabas durvīm Studentu ielā 5. Amatu istabas projekta vadītāja Inta Lipšāne pateicās viesiem par atbalstu, pastāstīja par Amatu istabas tapšanu un nākotnes plāniem. Ar savām domām par Amatu istabas nozīmi dalījās keramiķis Valdis Pauliņš, māksliniece Maija Šuļga, zemnieku saimniecības „Kurmīši” īpašnieks Ivars Geiba un mūziķis Aleksandrs Maijers. Amatu istabas saimniekus sveica Tūrisma informācijas centra pārstāvji, Krāslavas rajona partnerības un Eiroreģiona „Ezeru zeme” biedres, Krāslavas novada Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe, Krāslavas vēstures un mākslas muzeja darbinieki un vēl daudzi amatniecības entuziasti.

Lasīt vairāk ...


Lai priecīgs Līgo vakars un saulaina Jāņu diena!
21.06.2011

„Jāņu naktī viss top dzīvs, tad atveras tautas dvēseles apslēptie dziļumi. Kas sirsnīgi mīl savu zemi, tam vīstošā zāļu dvašā atvērsies Jāņu nakts noslēpums.” Kārlis Skalbe Lai priecīgs Līgo vakars un saulaina Jāņu diena!

Lasīt vairāk ...


Maija Lauku forums Līvānu, Preiļu un Aglonas novados
31.05.2011

Maija Latvijas Lauku forums notika Līvānu mākslas un amatniecības centrā, skaistā vietā, Daugavas krastā. Pasākuma dalībnieki ar skanīgu dziesmu vārda dienā sveica Valijas, it īpaši maija foruma saimnieci Valiju Vaivodi, Preiļu rajona partnerības vadītāju. 12. un 13. maijā organizētais apmācību seminārs bija ceļojums cauri Preiļu rajona partnerības teritorijai: Līvānu, Preiļu un Aglonas novadiem. Arī Sēlija bija ar roku aizsniedzama tepat Daugavas otrajā krastā.

Lasīt vairāk ...


Lielāks finansējums projektiem programmā „Kopā ar ģimeni un skolu”
31.05.2011

Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda Padome un SEB banka maijā apstiprināja programmas „Kopā ar ģimeni un skolu” jaunās vadlīnijas. Tās paredz, ka maksimālais viena projekta budžets ir 2500 latu, iepriekšējo 2000 latu vietā. Joprojām paliek spēkā nosacījumi, ka 90% no kopējā viena projekta budžeta ir LKIF finansējums, bet 10% ir pašvaldības vai citu biedrības/nodibinājuma sadarbības partneru līdzfinansējums (min. LVL 250). Vēlams, ka 50% no līdzfinansējuma sniedz pašvaldība.

Lasīt vairāk ...


Latvijas Hipotēku un zemes bankas projektu konkurss
30.05.2011

VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” Klientu klubs „Mēs paši” izsludināja projektu konkursu Ventspils pilsētā un novadā, Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas, Kuldīgas, Alsungas, Kandavas, Krāslavas, Dagdas, Ilūkstes, Vārkavas un Daugavpils novados un Daugavpils pilsētā, kurā aicina piedalīties ikvienu – fiziskas un juridiskas personas, nevalstiskās organizācijas, pašvaldību iestādes un neformālās apvienības. Projektu konkursa mērķis ir realizējot attīstības bankas principus, veicināt iedzīvotāju iniciatīvas dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā, sekmējot sabiedriskā labuma vairošanu konkrētās kopienas teritorijā.

Lasīt vairāk ...


Aicinājums uz apmācību programmu „Starpkultūru komunikācija”
20.05.2011

Sabiedrības integrācijas fonds izstrādāja apmācību kursu „Starpkultūru komunikācija”. Apmācības notiks trīs ciklos (no kuriem pirmais ir noslēdzies) un paredzēts apmācīt 75 valsts pārvaldes, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kas ir iesaistīti darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem. Apmācību ciklu veido divi semināri, katrs no tiem ilgs divas pilnas darba dienas.

Lasīt vairāk ...


Izsludinātā otrā projektu iesniegumu atlase apakšaktivitātē "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana"
19.05.2011

Sabiedrības integrācijas fonds 2011.gada 19.maijā izsludinājis otro atklāto projektu iesniegumu atlasi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana" ietvaros, kas tiek finansēta ar Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Apakšaktivitātes mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Otrajā atlasē pieejamais finansējums ir 825 667 LVL. Vienam projektam pieejamais finansējums ir robežās no 1 000 LVL līdz 25 000 LVL. Apakšaktivitātes ietvaros projekta iesniegumus var iesniegt biedrības un nodibinājumi saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu.

Lasīt vairāk ...


Seminārs par Eiropas Sociālā fonda atbalstu nevalstiskām organizācijām
18.05.2011

Valsts kanceleja un Sabiedrības integrācijas fonds aicina nevalstiskās organizācijas uz informatīvu semināru par Eiropas Sociālā fonda atbalstu nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšanai. Seminārs notiks piektdien, 27.maijā, plkst.11:00 viesnīcas „Maritim Park Hotel Riga” telpās (Rīga, Slokas iela 1) no plkst. 11:00 – 15:00.

Lasīt vairāk ...


Lietuvas lauku kopienas pārstāvji iepazīst Krāslavas novadu caur amatniecību
11.05.2011

7. un 8. maijā Krāslavas rajona partnerības teritorijā viesojās 28 Lietuvas pilsētas Alantas iedzīvotāji. Lietuviešu biedrības „Naujasodžio” (Jaunais dārzs) un Alantas tehnoloģiju un uzņēmējdarbības skolas pārstāvju pieredzes apmaiņas tikšanās ar Krāslavas novada nevalstisko organizāciju biedriem notika pateicoties Lietuvas-Latvijas projektam „Senuolių amatai – jaunimo požiūriu” (Senču amatniecība - jaunatnes perspektīvām). Braucienu finansēja Lietuvas puse un tā mērķis bija lietuviešu iepazīšanas ar Latvijas senajiem amatiem un kopienu darbību.

Lasīt vairāk ...


Staņislava dienas gadatirgus Lietuvā
05.05.2011

Šlyninkas ūdensdzirnavu ciemu kopiena aicina apmeklēt un piedalīties Staņislava dienas amatnieku gadatirgū „Sīpolu festivāls”, jo Lietuvas zemnieki zina, ka labākais laiks, kad stādīt sīpolus, ir Staņislava diena. Gadatirgus notiks 2011.gada 7. maijā Zarasu rajona Šlyninku ciemā, Lietuvā.

Lasīt vairāk ...


Krāslavā tiksies amatnieki
21.04.2011

22. aprīlī plkst. 10:00 biedrība „Kruoslovys amatnīku bruoliste” aicina amatniekus uz tikšanos „Amatu istabā”, Studentu ielā 5, Krāslavā.

Lasīt vairāk ...


<--  ... 1 2 3 4 ...  --> 
Arhīvs
2021 (29)   
2020 (36)   
2019 (37)   
2018 (42)   
2017 (41)   
2016 (53)   
2015 (48)   
2014 (29)   
2013 (37)   
2012 (56)   
2011 (68)   
2010 (37)   
2009 (13)   
0 (527)   

Cien.klienti,

individuālai klātienes konsultācijai lūgums iepriekš pieteikties. 

T. 25608232. E-pasts: kraslavaspartneriba@inbox.lv


<< Janvāris 2021 >>
POTCPSSv
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Vai Jūs (Jūsu organizācija) īstenojāt Leader pasākuma projektu 2016. - 2020.gadā?

Jā, bet tikai vienu
Jā, pat, vairākus
Nē, mūsu projektu noraidīja
Nē, gribējām īstenot, bet neiesniedzām
Neatbilstam konkursa nosacījumiem

Apskatīt rezultātus


Biedrības "Krāslavas rajona partnerība" mājas lapa tiek finansēta no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas atbalsta pasākuma. Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz avotu obligāta.