2010

 

Īstenos 9 LEADER projektus!

Aprīļa vidū noslēdzās pagājušā gada augustā uzsāktais pirmā projektu konkursa LEADER programmas projektu sagatavošanas un vērtēšanas cikls. Rezultā...

Vairāk
 

Ar āmuru un meiseli nepietiek...

Veiksmīgu risinājumu atrada biedrība „ Krāslavas auto-moto sporta klubs”,lai palīdzētu bērniem un jauniešiem no Krāslavas auto-moto pulciņa, - tā nolē...

Vairāk
 

Aprīļa Latvijas Lauku Forums Krāslavā

Latvijas Lauku forums (LLF) sadarbībā ar Krāslavas rajona partnerību š. g. 8. un 9. aprīlī rīkoja aprīļa forumu Krāslavā. Biedrības „Krāslavas rajona...

Vairāk
 

Informatīvie semināri aprīlī

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība”, sakarā ar projektu konkursa „Jaunu pakalpojumu izveidošana un sasniedzamības veicināšana vietējiem iedzīvotāji...

Vairāk
 

Projektu konkurss „Jaunu pakalpojumu izveidošana un sasniedzamības veicināšana vietējiem iedzīvotājiem”

Biedrība “Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšana uzsākšanu „Krāslavas rajona integrētās attīstības str...

Vairāk
 

Izsludināts radošo darbu konkurss „Dabas daudzveidības mirkļi!”

Dabas aizsardzības pārvalde izsludina radošo darbu konkursu „Dabas daudzveidības mirkļi!”, kurā aicina piedalīties visus interesentus, kuriem ir vēlme...

Vairāk
 

Seminārs „Sabiedrības līdzdalība: jauni izaicinājumi, jaunas iespējas”

Valsts kanceleja ielūdz nevalstisko organizāciju pārstāvjus uz semināru „Sabiedrības līdzdalība: jauni izaicinājumi, jaunas iespējas”, kas notiks š.g....

Vairāk
 

Krāslavas novada dome aicina iedzīvotājus piedalīties attīstības plānošanā

Šī gada 28.janvārī Krāslavas novada dome ir pieņēmusi lēmumu izstrādāt novada attīstības programmu, kura kalpos par pamatu vietējās pašvaldības rīcību...

Vairāk
 

Atbalstīsim jauniešu biedrības "Dagne" ieceri palīdzēt mazajam Dmitrijam!

Dagnes jaunieši pērnā gada nogalē izsludināja Ziemassvētku konkursu, aicinot rakstīt pasakas. Labdarības akcijas mērķis - savākt naudas līdzekļus maz...

Vairāk
 

Krāslavas rajona partnerības 2009. gada pieredze un šī izaicinājumi

Par spīti dižķibelei, 2009. gads biedrībai „Krāslavas rajona partnerība" (KRP) ir bijis darbīgs, radošs un jāsaka – arī finansiāli veiksmīgs. No...

Vairāk
 

Hipotēku banka izsludina projektu konkursu

VAS „Hipotēku un zemes banka” sadarbībā ar Krāslavas novada domi un novada avīzi „Ezerzeme” izsludina projektu konkursu, kurā aicina piedalīties ikvie...

Vairāk
 

Apaļā galda diskusija par sociālās iekļaušanas politikas jomām un darbībām

2010. gada 26. februārī Daugavpils Universitātē (Parādes ielā 1, 115 auditorijā) notiks apaļā galda diskusija starp dažādām institūcijām, kas strādā...

Vairāk
 

Projektu konkurss “Iedzīvotāji veido savu vidi”

Projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi” mērķis ir uzlabot dzīves fizisko un sociālo kvalitāti, balstoties uz pašu iedzīvotāju iniciatīvu. Konk...

Vairāk
 

KIF programma "Atbalsts kopienu centriem"

Kopienu iniciatīvu fonds (KIF) izsludina programmu „Atbalsts kopienu centriem”, kuras mērķis ir atbalstīt nevalstiskās organizācijas – kopienu centrus...

Vairāk
 

Projektu konkursu izsludināšana tiek atlikta

Lauku atbalsta dienests ir sniedzis informāciju, ka šonedēļ tiek plānots saskaņot ar Zemkopibas ministriju 2010.gadā piešķirto finansējumu vietējo at...

Vairāk
 

Mārītei Zariņai - Sabiedrības integrācijas fonda balva

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) septīto reizi pasniedza Sabiedrības Vienotības balvu un veicināšanas balvas "Par ieguldījumu vienādu iespēju...

Vairāk
 

Izsludina projektu konkursu NVO administratīvās kapacitātes stiprināšanai

Sabiedrības integrācijas fonds 2009.gada 18.decembrī izsludinājis atklātu projektu iesniegumu atlasi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarb...

VairākArhīvs
2024 (9)2023 (28)2022 (43)2021 (51)2020 (36)2019 (37)2018 (42)2017 (41)2016 (53)2015 (47)2014 (29)2013 (37)2012 (56)2011 (68)2010 (37)2009 (13)