2012

 

JB ”Dagne” sadarbībā ar LAD un Krāslavas rajona partnerību īsteno jau trešo ELFLA projektu

2010. gadā JB ”Dagne”, saņemot publisko finansējumu Ls 6 462,33 un piesaistot ziedotājus projekta līdzfinansējumam Ls 718 apmērā, veiksmīgi īstenoja E...

Vairāk
 

Programmas "Jaunatne darbībā" 1.oktobra termiņā apstiprinātajiem projektiem pieejamais finansējums: 1,3 miljoni eiro

Šogad pēdējais projektu iesniegšanas termiņš ES programmā „Jaunatne darbībā” ir 1. oktobris. Visi interesenti (nevalstiskās organizācijas, neformālas ...

Vairāk
 

Kombuļu pussaliņa – sev un citiem

Biedrībā “Krāslavas rajona partnerība” un Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales RLP ir izvērtēts un apstiprināts projekts “Kombuļu pussaliņa- sev un...

Vairāk
 

Publicētā brošūra par LEADER projektiem Krāslavas VRG teritorijā

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” sadarbībā ar SIA „Autos” dizaina studiju 2012. gadā izdeva brošūru „Īstenotie LEADER projekti Krāslavas rajona...

Vairāk
 

Krāslavas VRG nodrošina pagaidu darbavietas

2012. gadā biedrība „Krāslavas rajona partnerība” sadarbojas ar Krāslavas novada domi, nodrošinot algotas pagaidu sabiedriskās darbavietas Nodarbinātī...

Vairāk
 

Aicina iesniegt projektus apakšprogrammā ”Jaunatnes atbalsta sistēmas”

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (Izpildaģentūra) izsludina projektu konkursus ES programmas „Jaunatne darbībā” 4. apakšprog...

Vairāk
 

LLF tuvina reģionālās NVO valsts pārvaldei

Pēdējo 3 mēnešu laikā biedrība „Latvijas Lauku forums” ir aktīvi darbojusies, lai reģionālās NVO tuvinātu valsts pārvaldei un nacionāla mēroga lēmumu ...

Vairāk
 

Jauniešus aicina uz aizraujošām augusta apmācībām Alūksnē

Lai vasaru padarītu krāsaināku, jau trešo reizi 9.- 10. augustā Alūksnē notiks Latvijas Lauku Jaunatnes forums. Šī gada tēma ir saistīta ar jauniešu i...

Vairāk
 

Aicina zupas virtuves pieteikties finansējumam

Borisa un Ināras Teterevu fonds un Ziedot.lv aicina biedrības, nodibinājumus un reliģiskas organizācijas gada aukstajos mēnešos sniegt atbalstu līdzci...

Vairāk
 

Prieks par padarīto

Andrupenē veiksmīgi realizēts nevalstiskās organizācijas — biedrības “Ieraugs” — projekts “Brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana Andrupenes ie...

Vairāk
 

Apskatāmas vietējo iedzīvotāju fotoportretu izstādes

Krāslavas foto klubs „Zibsnis” un bērnu jauniešu centra pulciņš „Kadrs” aicina apmeklēt vietējo iedzīvotāju fotoportretu izstādes, kas būs skatāmas ...

Vairāk
 

" Ašo kompānija" ar nepacietību gaida ziemu!

Pateicoties Lauku atbalsta programmas pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošana...

Vairāk
 

Iespēja pieteikties projektu konkursam inovāciju īstenošanai izglītībā

Izsludināts Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) projektu konkurss inovāciju īstenošanai izglītībā, aicinot izglītības iestādes, pašvaldību i...

Vairāk
 

Konstantinovas pagastā tiek uzsākta atbilstošas vides nodrošināšana bērnu un jauniešu pašdarbības veicināšanai

Pateicoties Lauku atbalsta programmas pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošana...

Vairāk
 

Ieguldījums kultūrā

28.jūnijā noslēdzās projekta Nr.11-03-LL22-L413201-000006 “Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde Šķeltovas saieta namam” realizācija. Saieta nams iegu...

Vairāk
 

Jauns projekts kultūras pakalpojumu uzlabošanai Krāslavas novadā

Līdz šī gada 30.septembrim Krāslavas novada dome īstenos projektu „Kultūras pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Krāslavas pilsētā”. ...

Vairāk
 

Sveicam vasaras saulgriežos!

...

Vairāk
 

Projektu konkursa „Kultūras mantojuma/tradīciju saglabāšana un attīstīšana” 2.kārta

Biedrība “Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu „Krāslavas rajona integrētās attīstības st...

Vairāk
 

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina konkursus divām sabiedrības saliedēšanas programmām

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātus projektu konkursus programmas „Ārpusskolas pasākumu programma” un programmas „Apmaiņas programma lat...

Vairāk
 

Aicina piedalīties bezmaksas seminārā “Īsteno sapni par savu biznesu!”

Semināru 14. jūnijā, Preiļu biznesa inkubatorā, Kooperatīva ielā 6, Preiļos organizē Latgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu info...

VairākArhīvs
2023 (28)2022 (43)2021 (51)2020 (36)2019 (37)2018 (42)2017 (41)2016 (53)2015 (47)2014 (29)2013 (37)2012 (56)2011 (68)2010 (37)2009 (13)