2016

 

Semināri par LEADER projektu konkursa nosacījumiem, dokumentu sagatavošanu

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” 2017. gada 11. un 12. janvārī organizē seminārus par atklātu projektu konkursu, kas attiecas uz Krāslavas rajon...

Vairāk
 

Kalniešu pagastā būvēs jaunu brīvdienu māju

Ar Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējumu atbalstīta jaunas brīvdienu mājas izveidošana saimniecības attīstībai un ilgtspējai....

Vairāk
 

LEADER pieejai Eiropā - 25

Atzīmējot LEADER 25 gadus, Igaunijā pulcējās 24 valstu pārstāvji un izstrādāja deklarāciju 2021. līdz 2027. gada plānošanas periodam...

Vairāk
 

Izsludināts projektu konkurss uzņēmējdarbības attīstības, vietējās teritorijas sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

No 2017. gada 16. janvāra līdz 16. februārim Krāslavas rajona partnerība izsludina projektu konkursu „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ...

Vairāk
 

Atbalstīts autoservisa projekts jaunu pakalpojumu radīšanai

LEADER projektu konkursā SIA "Stivuls" saņem finansējumu projekta "Jaunu pakalpojumu radīšana uzņēmuma attīstībai un ilgtspējai" ī...

Vairāk
 

Galdniecības iekārtu iegāde jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai Krāslavā

Apstiprināts Āra Vanaga ELFLA LEADER konkursā iesniegtais projekts, kura ietvaros tiks iegādāts galdniecības iekārtu komplekts, lai varētu veikt indi...

Vairāk
 

Atbalstīts projekts plastmasas spiedliešanas iekārtas iegādei

LEADER 1. kārtas projektu konkursā uzņēmējdarbības atbalstam apstiprināts SIA "Plasta" no Dagdas projekts "Plastmasas spiedliešanas iek...

Vairāk
 

Seminārs esošajiem un topošajiem uzņēmējiem Krāslavā un Dagdā

01. decembrī Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) organizē bezmaksas semināru, kura laikā tiks sniegta aktuāla informāc...

Vairāk
 

Apstiprināts projekts ugunsdzēsības aparātu apkopes punkta darbības nodrošināšanai

Krāslavas rajona partnerības teritorijā apstiprināts pirmais projekts. Piesaistot LEADER finansējumu 4 226.60 EUR, tiks iegādātas iekārtas un aprīkoju...

Vairāk
 

Sabiedriskā labuma projektu konkursa rezultāti

Konkursam tika iesniegti 12 sabiedriskā labuma projekti. Projektu iesniedzēji iecerējuši sakārtot vairākas reliģisko organizāciju baznīcas, uzlabot pa...

Vairāk
 

Par godu valsts svētkiem "Pūralādes dārgumi"

Biedrība "Skola ar nākotni" 16. novembrī aicina uz projekta "Pūralādes dārgumi" noslēguma pasākumu Indras Tautas namā...

Vairāk
 

Seminārs "Biedrību darba organizēšana un vadīšana"

Aicinām Krāslavas un Dagdas novada iedzīvotājus piedalīties pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu un novada iedzīvotāju līdzdalību veicinošā sarīkojumā....

Vairāk
 

12.oktobrī apmeklē NVO atvērto durvju dienu

Radoši, interesanti un izzinoši par demokrātiju un pilsonisko līdzdalību. Krāslavas Valsts ģimnāzijā trešdien, 12. oktobrī plkst. 13:00 ...

Vairāk
 

Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai

Ja esi vecumā no 18 līdz 40 gadiem, aicinām Tevi uz informatīvo dienu š.g. 7.oktobrī plkst. 10:00 Skolas ielā 9 ...

Vairāk
 

Tūrisma nozares pārstāvji tiek aicināti apgūt jaunas zināšanas

Krāslavas novada dome piedāvā tūrisma nozares pārstāvjiem piedalīties apmācībās, ko vadīs Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pedagogs....

Vairāk
 

Līdz 5. oktobrim turpinās atklāta projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 2. kārta

Projektu konkurss “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamī...

Vairāk
 

Uzņēmēj, popularizē savu preci vai pakalpojumu!

Tuvojas "Latvijas produkts 2016" rudens informatīvā kampaņa. Tā ir iespēja iesaistīties līdzfinansētās mārketinga aktivitātēs, pastāstīt pa...

Vairāk
 

NVO pārstāvjiem iespējas iegūt jaunas iemaņas projektu izstrādē

27. septembrī Krāslavā notiks Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda un Krāslavas rajona partnerības pasākums NVO un pašvaldības pārstāvjiem. ...

Vairāk
 

Apmācības "Ilgspējīga tūrisma attīstības iespējas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās"

Krāslavas novada tūrisma uzņēmējiem līdz 6. oktobrim ir iespēja pieteikties apmācībām....

Vairāk
 

Sabiedriskā labuma projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas seminārs

20. septembrī plkst. 10:00 aicinām piedalīties iesnieguma veidlapas aizpildīšanas, iesniegšanas nosacījumu un norādījumu informatīvajā seminārā....

VairākArhīvs
2024 (7)2023 (28)2022 (43)2021 (51)2020 (36)2019 (37)2018 (42)2017 (41)2016 (53)2015 (47)2014 (29)2013 (37)2012 (56)2011 (68)2010 (37)2009 (13)