2017

 

Semināri LEADER projektu iesniedzējiem

2018. gada 10. un 11. janvārī notiks semināri par atklātu projektu konkursu uzņēmējdarbības attīstības, lauksaimniecības produktu pārstrādes, vietējās...

Vairāk
 

Krāslavā ir uzstādīti pieci brīvdabas trenažieri

LEADER projekta “Piecu brīvdabas trenažieru iegade un uzstādīšana” ietvaros tika iegādāti un uzstādīti pieci dažādi brīvdabas trenažieri: steperis - t...

Vairāk
 

Krāslavas novadā attīstīs zemūdens tūrismu

2018. gada sezonā Krāslavas novadā tiks piedāvāts zemūdens niršanas veids – snorkelēšana. Šis tūrisma produkts būs inovatīvs visā Latvijā. ...

Vairāk
 

LEADER projektu konkurss. 5. kārta

Ar 2018. gada 8. janvāri tiek izsludināts LEADER projektu konkurss uzņēmējdarbības attīstības, lauksaimniecības produktu pārstrādes, vietējās produkci...

Vairāk
 

Skaņu ierakstu studija Krāslavā

Īstenojot LEADER projektu, iegādāta skaņu ierakstu studijai nepieciešamā audio aparatūra un studijas tipa instrumenti, kas varēs nodrošināt kvalitatīv...

Vairāk
 

LEADER projektu konkursa 4. kārtas rezultāti

Konkursam tika iesniegti 20 sabiedriskā labuma projekti, kuros iecerēts sakārtot esošu publisko infrastruktūru, atjaunot kultūras objektus, kā arī daž...

Vairāk
 

Uzlabota Asūnes katoļu baznīcas ēkas pieejamība

Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu būtiski sakārtots kultūras objekts, tā pakalpojumu pieejamība, kvalitāte un sasnie...

Vairāk
 

Krāslavā uzlabo zobārstniecības pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem

Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu tiek īstenots projekts “Vides pieejamības uzlabošana personām ar funkcionāliem tra...

Vairāk
 

Krāslavas novada sportisti mācību un treniņu procesā izmantos inovatīvas metodes

Projekta “Inovāciju ieviešana sporta treniņu un mācību procesa pilnveidošanai Krāslavas novadā” ietvaros izgatavota konstrukcija basketbola metieniem ...

Vairāk
 

Grāveru pagastā tiks izveidots jauns atpūtas komplekss

Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu tiek īstenots projekts “Atpūtas komplekss "Šalkoņi"....

Vairāk
 

4. kārtā iesniegti 20 projekti

Projektos paredzēts izveidot jaunu un sakārtot esošo publisko infrastruktūru, atjaunot kultūras objektus, kā arī dažādot sabiedriskās aktivitātes viet...

Vairāk
 

Jauninājums Krāslavas pilsētas laukumā

Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu Krāslavas pilsētas laukumā ir izveidots jauns vides objekts – lielformāta LED ekrā...

Vairāk
 

Sabiedriskā labuma projektu seminārs

26.09.2017. notika sabiedriskā labuma projektu konkursa 4.kārtas seminārs sadarbībā ar LAD Dienvidlatgales RLP...

Vairāk
 

Seminārs LEADER projektu iesniedzējiem

26. septembrī plkst. 10:00 Skolas ielā 7 (3. stāvā, zālē) notiks seminārs par LEADER sabiedriskā labuma projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas no...

Vairāk
 

Uzlabo ūdens tūrisma maršrutus Aglonas un Krāslavas novados

Lai piedāvātu jaunus ūdens tūrisma maršrutus un uzlabotu infrastruktūras pieejamību, z/s “Kaparlauki” īsteno Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku att...

Vairāk
 

Dagdā eksportam izgatavos koka makšķeres

LEADER 3. kārtas projektu konkursā uzņēmējdarbības atbalstam apstiprināts SIA "Staisons" projekts "Jauna produkta un pakalpojuma radīša...

Vairāk
 

Projektu konkurss vietējās teritorijas sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

Konkursa "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" aktivitātēs (MK not. Nr. 590) projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2017. gada 18. se...

Vairāk
 

Treniņu un mācību procesā tiks pielietotas jaunas metodes

Ar mērķi ieviest inovācijas treniņu un mācību procesā biedrība “Basketbola klubs “Krāslava”” Krāslavas Varavīksnes vidusskolas sporta zālē LEADER proj...

Vairāk
 

LEADER projekta “Info Krāslavai” īstenošanai ir piešķirts finansējums

Krāslavas pilsētas laukumā ir plānots uzstādīt LED ekrānu (3 x 2m), pieslēgt to pie elektrības un interneta tīkla, lai varētu attālināti nodrošināt i...

Vairāk
 

Fotokonkursa "Veselā miesā vesels gars!" izstādes atklāšana

Fotokonkurss guva nozīmīgu sabiedrības atbalstu. Tika iesniegti 80 atraktīvi un sportiski, uz veselīgu dzīvesveidu rosinoši fotomirkļi....

VairākArhīvs
2024 (9)2023 (28)2022 (43)2021 (51)2020 (36)2019 (37)2018 (42)2017 (41)2016 (53)2015 (47)2014 (29)2013 (37)2012 (56)2011 (68)2010 (37)2009 (13)