2012

 

Krāslavas pilsētas centrā uzstādīts LED informācijas displejs

Krāslavas novada domes projekta „Kultūras pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Krāslavas pilsētā” ietvaros Krāslavas pilsētas centrā, 18.Novembra laukumā...

Vairāk
 

Kalniešos labiekārtota sporta zāle

30. augustā Kalniešos notika biedrības „Zelta takas” otrā LEADER projekta prezentācija – aprīkotās sporta zāles atklāšana Krāslavas novada Kalniešu pa...

Vairāk
 

JB ”Dagne” sadarbībā ar LAD un Krāslavas rajona partnerību īsteno jau trešo ELFLA projektu

2010. gadā JB ”Dagne”, saņemot publisko finansējumu Ls 6 462,33 un piesaistot ziedotājus projekta līdzfinansējumam Ls 718 apmērā, veiksmīgi īstenoja E...

Vairāk
 

Kombuļu pussaliņa – sev un citiem

Biedrībā “Krāslavas rajona partnerība” un Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales RLP ir izvērtēts un apstiprināts projekts “Kombuļu pussaliņa- sev un...

Vairāk
 

Publicētā brošūra par LEADER projektiem Krāslavas VRG teritorijā

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” sadarbībā ar SIA „Autos” dizaina studiju 2012. gadā izdeva brošūru „Īstenotie LEADER projekti Krāslavas rajona...

Vairāk
 

Prieks par padarīto

Andrupenē veiksmīgi realizēts nevalstiskās organizācijas — biedrības “Ieraugs” — projekts “Brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana Andrupenes ie...

Vairāk
 

" Ašo kompānija" ar nepacietību gaida ziemu!

Pateicoties Lauku atbalsta programmas pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošana...

Vairāk
 

Konstantinovas pagastā tiek uzsākta atbilstošas vides nodrošināšana bērnu un jauniešu pašdarbības veicināšanai

Pateicoties Lauku atbalsta programmas pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošana...

Vairāk
 

Ieguldījums kultūrā

28.jūnijā noslēdzās projekta Nr.11-03-LL22-L413201-000006 “Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde Šķeltovas saieta namam” realizācija. Saieta nams iegu...

Vairāk
 

Jauns projekts kultūras pakalpojumu uzlabošanai Krāslavas novadā

Līdz šī gada 30.septembrim Krāslavas novada dome īstenos projektu „Kultūras pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Krāslavas pilsētā”. ...

Vairāk
 

Skaistā atklāts Sociālo pakalpojumu centrs

20. aprīlī, Skaistā, Miera ielas 3. nama 10. dzīvoklī tika atklāts Sociālo pakalpojumu centrs. Projektu „Sociālo pakalpojumu centra izveidošana Skaist...

Vairāk
 

Skaistas pagastā atklās Sociālo pakalpojumu centru

Biedrība "Skaistas atbalsta centrs" 2012.gada 20.aprīlī, plkst 14:00, ielūdz uz Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansēt...

Vairāk
 

LEADER projekti mūsu teritorijā

2009. gadā biedrība „Krāslavas rajona partnerība” uzsāka vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu un 3 gadu laikā izsludināja septiņus projektu konk...

VairākArhīvs
2023 (1)2021 (1)2020 (18)2019 (5)2018 (22)2017 (14)2016 (2)2015 (4)2014 (1)2013 (4)2012 (13)2011 (8)2010 (6)