Uzņēmējdarbība
Sabiedriskais labums
Projekta Nr. Iesniedzēja nosaukums Projekta nosaukums Datums Vieta Kategorija
Projekta Nr. Iesniedzēja nosaukums Projekta nosaukums Datums Vieta Kategorija
09-03-LL22-L413201-000010 BDR Teritorijas Kalniešu pagasta centrā atpūtas vietas labiekārtošana
Zelta_takas_2010.doc
2021-12-18 Sabiedriskais labums

Biedrības "Krāslavas rajona partnerība" teritorijā 

īstenoto LEADER pieejas 2007-2013 projektu 

DATU BĀZE

Projekta
numurs

Iesniedzēja
nosaukums

Projekta
nosaukums

Konkursa
kārta

Aktivitātes
kods

09-03-LL22-L413201-000010

BDR "Zelta takas"

Teritorijas Kalniešu pagasta centrā atpūtas vietas labiekārtošana

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 Foto-5 Foto-6

1

L4132.01

09-03-LL22-L413201-000009

PSV Krāslavas novada dome

Aprīkojuma iegāde kultūras pasākumu organizēšanas kvalitātes uzlabošanai Krāslavas novadā

Foto-1 Foto-2

1

L4132.01

09-03-LL22-L413201-000006

BDR "Ūdrīši"

Ūdrīšu pagasta iedzīvotāju sporta un brīvā laika pavadīšanas laukuma labiekārtošana

Foto-1 Foto-2 

1

L4132.01

09-03-LL22-L413201-000004

BDR "Foto klubs "Zibsnis""

Interešu izglītības un brīvā laika dažādošana, izveidojot un aprīkojot Foto klubu "Zibsnis"

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 Foto-5 Foto-6

1

L4132.01

09-03-LL22-L413201-000001

BDR "Ieraugs"

Brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana Andrupenes iedzīvotājiem

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4

1

L4132.01

09-03-LL22-L413201-000007

BDR Jauniešu biedrība "DAGNE"

Videi draudzīgs un drošs rotaļu laukums Dagdā

Foto-1 Foto-2

1

L4132.01

09-03-LL22-L413201-000011

BDR BIEDRĪBA "Krāslavas automoto sporta klubs"

Sporta kluba garāžas aprīkojuma iegāde tehniskās jaunrades norisēm

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4

1

L4132.01

09-03-LL22-L413201-000003

BDR Skaistas atbalsta centrs

Biedrības "Skaistas atbalsta centrs" tehniskās kapacitātes paaugstināšana

Foto-1  Foto-2 Foto-3 Foto-4 

1

L4132.01

09-03-LL22-L413101-000001

BDR Mežsaimnieku apvienība "KRĀSLAVA"

Trīs mežsaimniecības pārstāvniecības izveidošana trīs Krāslavas rajona novados

Foto-1 Foto-2 Foto-3 

2

L4131.01

09-03-LL22-L413101-000002

BDR Skaistas atbalsta centrs

Sociālo pakalpojumu centra ierīkošana Skaistā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 Foto-5 Foto-6

2

L4131.01

09-03-LL22-L413101-000009

BDR "Foto klubs "Zibsnis""

Foto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Krāslavas novadā, izveidojot un aprīkojot foto studiju "Zibsnis”

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4

2

L4131.01

09-03-LL22-L413101-000004

BDR Dagdas invalīdu brālība "NEMA"

Vides pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti Dagdas novadā

Foto-1 Foto-2 Foto-3

2

L4131.01

09-03-LL22-L413101-000006

BDR "Aktīva atpūta Latgalē"

Veicināt nodarbinātību un pakalpojuma klāsta kvalitāti aktīvās atpūtas jomā, izveidojot laivu nomu Krāslavas novadā

Foto-1 Foto-2 Foto-3

2

L4131.01

09-03-LL22-L413101-000007

PSV Krāslavas novada dome

Jauna izglītības pakalpojuma izveide Krāslavas novadā profesionālās un mūžizglītības attīstībai kokapstrādes jomā

Foto-1 Foto-2 Foto-3

2

L4131.01

10-03-LL22-L413101-000004

BDR Ģimenes atbalsta centrs "ATVĒRTĪBA"

Daudzfunkcionālā ģimenes atbalsta centra Krāslavas novada iedzīvotājiem izveide

Foto-1 Foto-2

3

L4131.01

10-03-LL22-L413101-000007

BDR Latvijas Sarkanais Krusts

Jaunie sociālie pakalpojumi LSK Krāslavas komitejā - labvēlīga sasniedzamības nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem

Foto-1 Foto-2

3

L4131.01

10-03-LL22-L413101-000008

BDR Krāslavas rajona lauksaimnieku apvienība

Inovatīvs aprīkojums vietējo iedzīvotāju piemājas dārza produkcijas pārstrādei

Foto-1 Foto-2  

3

L4131.01

10-03-LL22-L413101-000002

BDR Jauniešu biedrība "DAGNE"

Inovatīva pakalpojuma radīšana satiksmes drošības apgūšanai bērniem

Foto-1 Foto-2

3

L4131.01

10-03-LL22-L413101-000006

BDR "Kruoslovys amatnīku broliste"

Amatu istaba - jauns multifunkcionāls amatniecības pakalpojums vietējiem iedzīvotājiem, amatniekiem un novada viesiem

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 Foto-5

3

L4131.01

10-03-LL22-L413201-000002

PSV Krāslavas novada dome

Ģimenes dibināšanas tradīciju saglabāšana Krāslavas novada dzimtsarakstu nodaļā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 

4

L4132.01

10-03-LL22-L413201-000003

BDR Dagdas novadpētniecības biedrība "Patria"

Dagdas novada kultūrvēsturiskās attīstības liecību savākšana un paplidināmas mobilas ekspozīcijas izveidošana

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 Foto-5

4

L4132.01

10-03-LL22-L413201-000001

BDR Indras jauniešu klubs "Stāvēt aizliegts"

Tehniskais aprīkojums un tērpi latviešu tradicionālo svētku svinēšanas tradīciju saglabāšanai

Foto-1 Foto-2  

4

L4132.01

10-03-LL22-L413201-000004

PSV Dagdas novada pašvaldība

Sakrālās kultūras objekta vienkāršotā rekonstrukcija un sakrālo tradīciju saglabāšana Dagdas pilsētā

Foto-1 Foto-2 

4

L4132.01

10-03-LL22-L413201-000010

PSV Krāslavas novada dome

Indras parka atjaunošana Krāslavas novada Indras parkā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 

5

L4132.01

10-03-LL22-L413201-000005

BDR "Kruoslovys amatnīku broliste"

Adamovas dabas takas infrastruktūras sakārtošana un uzlabošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Krāslavas novadā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 

5

L4132.01

10-03-LL22-L413201-000008

BDR "Mēs-Asūnei"

"Mīlestības taka" Asūnes ciema parkā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 Foto-5 

5

L4132.01

10-03-LL22-L413201-000006

PSV Dagdas novada pašvaldība

Meža ekspozīcijas izveide Ķepovas pagastā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 

5

L4132.01

11-03-LL22-L413201-000001

PSV Dagdas novada pašvaldība

Pašdarbības veicināšana Konstantinovas pagastā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 

6

L4132.01

11-03-LL22-L413201-000009

BDR "Krāslavas novada pensionāru biedrība"

Krāslavas novada iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, tehniskās kapicitātes paaugstināšana lauku kultūras jomā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 

6

L4132.01

11-03-LL22-L413201-000010

BDR Krāslavas rajona lauksaimnieku apvienība

Zem viena jumta

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 Foto-5

6

L4132.01

11-03-LL22-L413201-000006

PSV Aglonas novada dome

Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde Šķeltovas saieta namam

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 

6

L4132.01

11-03-LL22-L413201-000004

BDR "Dabas un tradicionālās kultūras atbalsta biedrība "Austrumu robeža""

Brīvā laika dažādošana, izveidojot namu "Meža veltes"

Foto-1  Foto-2 Foto-3 Foto-4 Foto-5

6

L4132.01

11-03-LL22-L413201-000007

BDR Jauniešu biedrība "DAGNE"

Bērnu un jauniešu dzīves vides uzlabošana - pozitīvās sabiedrības garants

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-5 Foto-5 

6

L4132.01

11-03-LL22-L413201-000003

BDR Jauniešu biedrība "Ašo kompānija"

Aprīkojuma iegāde ziemas sporta veidu attīstībai vietējiem iedzīvotājiem

Foto-1 Foto-2 Foto-3  Foto-4

6

L4132.01

11-03-LL22-L413201-000005

PSV Krāslavas novada dome

Kombuļu pussaliņa - sev un citiem

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4

6

L4132.01

11-03-LL22-L413201-000008

BDR Jauniešu apvienība "Dzelzsgriezējs"

Aprīkojuma iegāde ar kultūru un mūziku saistītu aktivitāšu dažādošanai Krāslavas novada jauniešiem

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 

6

L4132.01

11-03-LL22-L413201-000002

BDR "Zelta takas"

Sporta trenažieru un inventāra iegāde aktīvai atpūtai sporta zālē

Foto-1 Foto-2 Foto-3 

6

L4132.01

11-03-LL22-L413101-000005

PSV Dagdas novada pašvaldība

Kultūras pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Dagdas pilsētā

Foto-1 Foto-2 

7

L4131.01

11-03-LL22-L413101-000006

PSV Dagdas novada pašvaldība

Kapličas izveidošana Dagdas novada Andrupenes ciemā

Foto-1 Foto-2 

7

L4131.01

11-03-LL22-L413101-000002

PSV Krāslavas novada dome

Kultūras pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Krāslavas pilsētā

 Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 Foto-5

7

L4131.01

11-03-LL22-L413101-000004

PSV Aglonas novada dome

Basketbola laukuma atjaunošana Šķeltovas pagasta Aglonas novadā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 

7

L4131.01

11-03-LL22-L413101-000007

BDR "Aktīva atpūta Latgalē"

Aktīvās atpūtas nodrošināšana un popularizēšana Krāslavas novadā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 

7

L4131.01

11-03-LL22-L413101-000008

BDR Krāslavas katoļu draudzes Caritas grupa

Trūcīgo iedzīvotāju labklājības veicināšana

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4  Foto-5

7

L4131.01

12-03-LL22-L413201-000004

PSV Krāslavas novada dome

Dabas objekta labiekārtošana Aulejas ezera krastā Krāslavas novada Aulejas pagastā

Foto-1

8

L4132.01

12-03-LL22-L413201-000002

PSV Krāslavas novada dome

Indras estrādes atjaunošana Krāslavas novada Indras pagastā

Foto-1 Foto-3 Foto-2

8

L4132.01

12-03-LL22-L413201-000007

PSV Krāslavas novada dome

Jauna dabas un kultūras objekta izveidošana Krāslavas novada Robežnieku pagastā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 Foto-5 

8

L4132.01

12-03-LL22-L413201-000003

PSV Dagdas novada pašvaldība

Ūdens iemītnieku mulāžu izveide Jaundomes muižā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 Foto-5 

8

L4132.01

12-03-LL22-L413201-000005

PSV Dagdas novada pašvaldība

Meža tematikai veltītas izstāžu zāles pilnveidošana Ķepovas pagastā

 Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4

8

L4132.01

12-03-LL22-L413201-000001

PSV Aglonas novada dome

Teritorijas labiekārtošana ar estrādes ierīkošanu Aglonas novada Grāveru pagastā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 

8

L4132.01

12-03-LL22-L413201-000018

BDR Biedrība "ESI AR MUMS"

Dienvidlatgales kultūrvēstures mantojuma saglabāšana un folkloras tradīciju kopšana Izvaltas pagastā

Foto-1 Foto-2 

9

L4132.01

12-03-LL22-L413201-000013

BDR Dagdas novadpētniecības biedrība "Patria"

Dagdas novadpētniecības biedrības "Patria" Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju saglabāšanas iespēju pilnveide un izveidotās ekspozīciju zāles infrastruktūras uzlabošana

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 Foto-5 

9

L4132.01

12-03-LL22-L413201-000011

PSV Dagdas novada pašvaldība

Latviešu tautas tērpu iegāde kultūras mantojuma saglabāšanai Dagdas novadā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 

9

L4132.01

12-03-LL22-L413201-000017

PSV Krāslavas novada dome

Indras luterāņu baznīcas jumta renovācija Krāslavas novada Indras pagastā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 

9

L4132.01

12-03-LL22-L413201-000015

PSV Krāslavas novada dome

Krāslavas muzeja fasāžu renovācija Krāslavas pils kompleksā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4

9

L4132.01

12-03-LL22-L413201-000010

PSV Krāslavas novada dome

Latgales novada tautas tērpu iegāde kultūras pasākumu organizēšanai Krāslavas novadā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4

9

L4132.01

12-03-LL22-L413201-000016

BDR "CERĪBAS GAISMA"

Šķeltovas Sv. Nikolaja pareizticīgo baznīcas renovācija

Foto-1 

9

L4132.01

12-03-LL22-L413201-000014

BDR "Aulejas nākotnei"

Tautas tērpu iegāde etnogrāfiskajam ansamblim "Aulejas sievas"

Foto-1 Foto-2 Foto-3 

9

L4132.01

12-03-LL22-L413101-000002

PSV Krāslavas novada dome

Uzņēmējdarbības atbalsta centra ierīkošana Aulejas pagastā

10

L4131.01

12-03-LL22-L413101-000005

PSV Krāslavas novada dome

Jaunas sociālās mājas izveidošana Krāslavas novada Indras pagasta iedzīvotājiem

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 

10

L4131.01

12-03-LL22-L413101-000003

PSV Dagdas novada pašvaldība

Sabiedriskās dušas pakalpojumu izveidošana Dagdas pilsētā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 

10

L4131.01

12-03-LL22-L413101-000006

PSV Dagdas novada pašvaldība

Atbalsta vietas izveide krīzes situācijā nonākušiem Dagdas novada bērniem un jauniešiem

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 Foto-5 

10

L4131.01

12-03-LL22-L413101-000001

BDR "LAIMIS SPUORNI"

Bērnu pieskatīšanas pakalpojuma izveide Šķaunes pagastā Dagdas novadā

Foto-1 Foto-2 Foto-3   

10

L4131.01

BDR "Alksniena"

Iedzīvotāju atbalsta centra izveide Šķeltovas pagasta Aglonas novadā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 Foto-5

10

L4131.01

12-03-LL22-L413201-000020

Aivars Vagalis

Atpūtas vietas ierīkošana Kropišku sādžā Lejas ezera krastā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 

11

L4132.01

12-03-LL22-L413201-000026

BDR "ATTĪSTĪBAI"

Brīvā laika pavadīšanas istabas izveide Izvaltā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 Foto-5 

11

L4132.01

12-03-LL22-L413201-000021

BDR "Ilzes Krasti"

Rotaļu laukuma atjaunošana Kastuļinas pagasta Aglonas novadā

Foto-1 Foto-2   Foto-3

11

L4132.01

12-03-LL22-L413201-000023

PSV Krāslavas novada dome

Iedzīvotāju pulcēšanās un brīvā laika pavadīšanas vietas renovācija Krāslavas novada Izvaltas pagastā

Foto-1 Foto-2 

11

L4132.01

13-03-LL22-L41100-000003

ZS Ūdrīšu pagasta zemnieku saimniecība "KURMĪŠI"

Bioloģiskās zemnieku saimniecības "Kurmīši" konkurētspējas veicināšana

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 

12

L411

13-03-LL22-L41100-000002

ZS Ezernieku pagasta zemnieku saimniecība "MĒTRĀJI"

Lopbarības sagatavošanas tehnikas modernizācija zemnieku saimniecībā "Mētrāji"

12

L411

13-03-LL22-L41100-000001

Marija Beļska

Biškopības produktu ražošana

12

L411

13-03-LL22-L41100-000004

ZS Konstantinovas pagasta P.Kavuna zemnieku saimniecība "EŽI"

Augļkopības produkcijas pārstrādes attīstība zemnieku saimniecībā "Eži".

13

L411

13-03-LL22-L41100-000007

Gunta Ahromkina

Guntas Čizikas saimniecības konkurētspējas paaugstināšana kvalitatīvu bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražošanai

Foto-1 

14

L411

13-03-LL22-L41100-000009

ZS Aulejas pagasta zemnieku saimniecība "STRAUTIŅI"

Krāslavas novada Aulejas pagasta zemnieku saimniecības "Strautiņi" konkurētspējas un darba ražības paaugstināšana

Foto-1 Foto-2 Foto-3 

14

L411

13-03-LL22-L41100-000010

Genādijs Kozaks

Piena ražošanas konkurētspējas paaugstināšana Krāslavas novada Robežnieku pagasta "Ērglēnos"

14

L411

13-03-LL22-L41100-000011

Arita Rimša

Lopbarības sagatavošanas tehnikas modernizācija Aritas Rimšas saimniecībā

14

L411

13-03-LL22-L41100-000006

Andris Stašāns

Dravas modernizācija

Foto-1 Foto-2 

14

L411

13-03-LL22-L41100-000008

Ainārs Galasko

Lauksaimniecības tehnikas modernizācija Aināra Galasko saimniecībā

14

L411

13-03-LL22-L413101-000001

PSV Dagdas novada pašvaldība

Aktīvā tūrisma punkta izveidošana Dagdas Tūrisma informācijas centrā

Foto-1 Foto-2 

16

L4131.01

13-03-LL22-L413101-000002

BDR Sporta klubs "Apriors"

Distanču slēpošanas inventāra un slēpošanas trases blietētāja-līdzinātāja un klasiskā soļa veidotāja iegāde

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 

16

L4131.01

13-03-LL22-L413101-000008

BDR Sieviešu klubs "IDEJA"

Nepieciešamo sadzīves pakalpojumu sniegšana jaunajām māmiņām un vientuļiem veciem cilvēkiem Piedrujas pagastā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 

16

L4131.01

13-03-LL22-L413101-000003

PSV Dagdas novada pašvaldība

Šķaunes FAP pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 Foto-5 

16

L4131.01

13-03-LL22-L413101-000006

PSV Krāslavas novada dome

Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana Krāslavas novada Skuķu sociālās aprūpes centrā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 

16

L4131.01

13-03-LL22-L413101-000005

PSV Krāslavas novada dome

Ārpusģimenes aprūpes un krīzes centra pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un pieejamības nodrošināšana Krāslavas novadā

Foto-1 Foto-2 Foto-3

16

L4131.01

14-03-LL22-L41100-000003

Andris Stašāns

Bitenieka mājas modernizācija

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 Foto-5 

17

L411

14-03-LL22-L41100-000004

Gunta Ahromkina

Guntas Čižikas saimniecības konkurētspējas paaugstināšana kvalitatīvu bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražošanai

Foto-1 Foto-2 Foto-3

17

L411

14-03-LL22-L41100-000001

ZS Aulejas pagasta zemnieku saimniecība "STRAUTIŅI"

Krāslavas novada Aulejas pagasta zemnieku saimniecības "Strautiņi" darba efektivitātes paaugstināšana

Foto-1 Foto-2 

17

L411

14-03-LL22-L41100-000002

ZS Zemnieku saimniecība "DIEVLODZIŅI"

Tehniskā nodrošinājuma uzlabošana A.Umbraško zemnieku saimniecībā "Dievlodziņi"

17

L411

14-03-LL22-L41100-000005

Andris Stašāns

Jauna medus ražošanas aprīkojuma iegāde

Foto-1 Foto-2 Foto-3 

18

L411

14-03-LL22-L41100-000008

Anatolijs Jonins

Lopbarības bāzes nodrošināšana piena ražošanas saimnioecībā "Anitas" Robežnieku pagasta Krāslavas novada

Foto-1 Foto-2 

18

L411

14-03-LL22-L41100-000006

Jānis Mališevs

Lauksaimniecības tehnikas modernizācija Jāņa Mališeva saimniecībā

18

L411

14-03-LL22-L41100-000007

ZS Zemnieku saimniecība "AVGULEVA"

Piena nozares attīstība un konkurētspējas paaugstināšana zemnieku saimniecībā "Avguleva" Robežnieku pagasta Krāslavas novada         

18

L411

14-03-LL22-L413201-000008

PSV Aglonas novada dome

Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana Aglonas novada Kastuļinas tautas namā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 

19

L4132.01

14-03-LL22-L413201-000007

BDR Sieviešu klubiņš "Veiksme"

Rokdarbu nodarbību saietu vietas un novadpētniecības istabas izveide Konstantinovas pagastā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 

19

L4132.01

14-03-LL22-L413201-000003

BDR Jauniešu biedrība "Ašo kompānija"

Asūnes ciema centra infrastruktūras uzlabošana, izveidojot āra trenažieru laukumu

Foto-1  Foto-2

19

L4132.01

14-03-LL22-L413201-000004

BDR Indras vidusskolas atbalsta biedrība "SKOLA AR NĀKOTNI"

Teātra mākslas attīstība Indras un Piedrujas pagastā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 Foto-5 

19

L4132.01

14-03-LL22-L413201-000005

BDR "Kruoslovys amatnīku broliste"

Brīvā laika pavadīšanas vietas labiekārtošana Persteņa ezera krastā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 Foto-5 

19

L4132.01

14-03-LL22-L413201-000006

BDR "Futbola klubs "Krāslava""

Futbola attīstība Krāslavas novadā

Foto-1  Foto-2 Foto-3

19

L4132.01

14-03-LL22-L413201-000002

BDR "Alksniena"

Rotaļu laukuma atjaunošana Šķeltovas pagasta Aglonas novadā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 Foto-5 

19

L4132.01

Biedrības "Krāslavas rajona partnerība" teritorijā īstenotie LEADER pieejas 2007-2013 projekti skatāmi šeit